top of page

Verdiinvestering
 

Hovedprinsippet bak verdiinvestering er å kjøpe selskap som er undervurdert av markedet. En investor som bruker en verdi-strategi tjener penger når aksjekursen til selskapet øker i verdi, og til slutt blir priset lik sin intrinsike verdi av markedet.

En verdi-investor ignorerer dag til dag prisendringer og volatilitet i aksjeprisen. Du er ute etter å hente gevinst på sikt når markedet er "klar" til å prise selskapet "riktig".

For å komme frem til "riktig" intrinsik verdi av et selskap, menes det å gjøre en fundamental analysering som er basert på det finansielle. Det er også en subjektiv mening av investoren som gjør analysen. Å finne aksjer som er "undervurdert kan kreve en god porsjon med research. Det kan ta lang tid før aksjeprisen stiger og når ditt estimat for riktig verdi-vurdering av selskapet. Det er derfor viktig å ha en langtidsutsikt for dine investeringer som verdi-investor.

 

Finne kvalitet

 

Verdiinvestering handler ikke bare om å kjøpe "undervurderte" aksjer, det gjelder også å kjøpe "kvalitetsundervurderte" aksjer. Det er derfor viktig å vite hva som gjør at et selskap og en aksje er av god kvalitet.

 

DVS at du ikke bare for eksempel kjøper et selskap fordi det er "billig" i forhold til lav P/E. Du kan da ende opp med å finne ut senere at denne indikatoren var lav fordi selskapet var dårlig driftet, og at forretningsmodellen ikke var holdbar.

Gode indikatorer for å finne selskap og aksjer som er av god kvalitet, og er "undervurderte" etter verdiinvestering er:

  • Det er en lav P/E ratio -  du betaler derfor mindre for mer profitt 

  • Vekstratioen for P/E er lavere enn 1, som er en indikator for lav vurdering av selskapet

  • Utbetaling av høyt utbytte - kan brukes for sammenligning av selskaper i samme industri.

  • Stor økning i vekst og omsetning - for at aksjeprisen skal fortsette å øke, må selskapet fortsette å vokse i inntjening og omsetning.

  • Gode resultater - viser at selskapet er solid driftet og leverer overskudd av driften.

Som du ser er det mange faktorer du kan bruke til vurdering av et selskaps intrinsiske verdi. Det er derfor opp til deg som verdiinvestor å finne ut hvilke fundamentale indikatorer som er best å bruke for de spesifikke selskapene som du vil vurdere. Deretter er det å følge med på den videre driften av selskapet, og passe på at selskapet fortsetter å levere de gode resultatene, og innehar kvalitetene du ser etter.

Du må som nevnt over ha på deg "de lange brillene" som verdiinvestor. Du må ha tro på at din vurdering har vært rett og at markedet kommer til å prise selskapet "rett" med tiden. Erfaring er noe som er essensielt som verdiinvestor. Etter hvert vil du lettere se hva som er gode "kvalitetsselskap", og hvilke som ikke er det ut  verdiene du velger å spesialisere deg på.

verdiinvestering investere i verdi verdiinvestering investere hva er verdiinvestering investere

bottom of page