top of page
Vekstinvestering
 

Hovedprinsippet bak vekstinvestering er å fokusere på selskaper med fremtidige vekstutsikter og ha mindre fokus på dagens prisvurdering. Som vekstinvestor kan du faktisk kjøpe selskap som til dagens prising har veldig høye P/E ratioer, der du mener at verdiene heller vil vokse med tiden.

Vekstinvestorer ser etter selskap som mest sannsynlig vil re-investere deres overskudd til oppkjøp av andre eller konkurrerende selskap, til å utvide forretningsmodellen, eller til å ekspandere driften til selskapet kontra å betale utbytte til aksjonærene.

Gode indikasjoner du kan bruke til å vurdere vekstselskap

 • Sterk historisk omsetningsvekst - for eksempel kan det være minimum 20%+ økning de siste to kvartalene.

 • Sterk historisk inntjeningsvekst - for eksempel kan den være minimum 8%+ økning de siste to kvartalene.

 • Sterk forespeilet fremtidig inntjeningsvekst - for eksempel minimum 10%+ økning de neste 1 til 2 årene.

 • Marginalene på inntektene er høy - har selskapet god kontroll på kostnadene relativt til sine inntekter?

 • Avkastning på egenkapital (ROE) - en økende ROE indikerer at selskapet har en økende kapabilitet til å generere overskudd.

 • Utvikling av aksjepris - Hvor mye har aksjeprisen vokst de siste årene? En vekst på for eksempel 15% årlig kan gi en indikasjon på at aksjen har et potensial til å fortsette å vokse, om veksten i resultatene også fortsetter å øke relativt til aksjeprisveksten.

Growth at a reasonable price (GARP)

 

Det er også noe som er mye brukt som kalles GARP (Growth at a reasonable price), som er en slags kombinasjon av både verdi og vekstinvestering. Om du er en investor som ser etter selskaper som i tillegg til å oppleve stor vekst, har gode verdivurderingsgrunnlag, kan du se etter indikasjoner lik:

 • At selskapet har en aksjepris som e litt lavere en hva du anser som "rett" intrinsiskverdi.

 • Selskapet har et potensial for bærekraftig vekst med et fokus på en realistisk vekstrate mellom 10-30%.

 • Selskapet har levert positiv inntjening over noen år (eller tidsperspektivet du ønsker).

 • Selskapet har forespeilet positiv inntjening ​for årene som kommer.

 • En investering i selskapet vil gi en høy og økende vekst på ROE.

 • Helst er du på utkikk etter selskap med forholdsvis lav til middels P/E.

 • Selskapet har en lav P/B ratio, eller andre lignende kriterier.

Det mye du kan bruke til vurdering av selskap som opplever vekst. Som du ser er det som en ren vekstinvestor ikke så viktig hvilke tall selskapet leverer i dag, men heller hva du tror de fremtidige tallene vil bli basert på vekstpotensialet. Selskap som over tiden har opplevd stor vekst, er ofte de som har opplevd størst prisgevinst i aksjeprisen. Vertfall ut i fra de siste 20 års historiske data. Gode eksempel er selskap som; Netflix, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, med mer.

Om du heller ønsker å ha en litt mer "sikker" investering, kan du prøve en hybrid GARP investeringsstrategi. Der du ser både på dagens tall og fremtidig vekstpotensial. Dette er ofte selskap som er litt mer "modne" og allerede har vist at deres forretningsmodell virker og leverer inntjening, men at potensialet enda er større.

Du må som nevnt på verdiinvesteringssiden også som vekstinvestor ha på deg "de lange brillene". Du må ha tro på at din vurdering er rett og at markedet kommer til å prise selskapet høyere med tiden. Det er da den fremtidige veksten som skal lede aksjeprisen videre i årene som kommer. Du vil se at selskap som leverer på kvartalsrapporter, og viser til økende vekst. Samt i tillegg guider videre fremtidig vekst, vil få "kudos" av markedet og få videre aksjeprisstigning og god avkastning i markedet

vekst av investering vekstinvestering hva er vekstinvestering investere med vekstinvestering

bottom of page