top of page

Valuta og veksling
 

Om du ikke har aktivert en valutakonto hos din megler, vil de automatisk gjennomføre en valutaveksling om du investerer i en aksje/instrument som handles i en annen valuta enn norske kroner. Det vil i de aller fleste tilfeller komme et påslag i vekslingskurs hos megler ved slike handler. Dette er noe du bør være oppmerksom på om du gjør mange handler eller trader i aksjer/instrument som handels i en utenlandsk valuta.

Det er viktig å være klar over at dette også skjer om du handler aksjefond, ETF-er eller lignende. Noen meglere gjør i tillegg en automatisk veksling når du handler fond, uavhengig om du har en valutakonto eller ikke.

Valutakonto

 

Det finnes et alternativ. De fleste meglere har noe som heter valutakonto. Dette er en konto du kan bruke om du ønsker å kunne kjøpe og selge aksjer i den aktuelle valutaen de handles i, og ta vekslingen selv når det passer og er ønskelig.  Alle transaksjoner/handler foretas da i den valutaen som du har inne på kontoen og som den aktuelle aksjen/instrumentet handles i. Du betaler også da kurtasjen i verdipapirets valuta. Du må selv manuelt gjøre vekslinger for å ha nok valuta på kontoen til å utføre handler i de aktuelle instrumentene du ønsker.

Om du vil gå for en valutakonto eller ikke, er noe en bør sjekke godt opp hos den aktuelle megleren du bruker. Handles og trades det mye i utenlandske valutaer kan dette fort være et godt alternativ.

 

Du bør uansett vurdere fordelen med valutakonto opp mot automatisk veksling, og fordelene du har med en ASK og Investerinskonto Zero. Dette fordi du ikke kan bruke disse kontotypene sammen med valutakonto, og dermed mister fordeler som utsatt beskatning. 

Verdiendringer på konto

Det er en annen ting du bør vite om som investor av utenlandske verdipapir. Det er at du vil få en verdiendring på beholdningen din/aksjene dine lik endringen i valutaen disse papirene er handlet i.

En sterkere norsk krone vil gjøre at din plassering i utenlandske verdipapirer som er handlet i utenlandsk valuta går ned i verdi. En svakere krone vil gjøre at verdien går opp tilsvarende. Du er dermed utsatt for valutarisiko som investor av utenlandske verdipapir.

 

Et eksempel kan være ved en korreksjon i markedet, som i mars 2020. Her gikk verdien på det norske oljefondet opp selv om alle de globale markedene falt kraftig. Årsaken var at kronekursen fikk en dramatisk svekkelse mot den amerikanske dollaren (USD). Oljefondet hadde store posisjoner i verdipapir som var handlet i dollar, som igjen medførte at totalverdien på fondet gikk opp.

 

Det samme kan skje din beholdning, og kan påføre svingninger i din totale verdi om du innehar aksjer og fond som er handlet i utenlandsk valuta. Det er derfor du i noen tilfeller kan se at for eksempel totalverdien på beholdningen din har økt eller blitt redusert noen prosent uten at det underliggende instrumentet/aksjen har endret pris siden sist du sjekket.

valuta og veksling valuta investering aksjer veksling valuta og veksling veksling valuta

bottom of page