top of page

Utstede opsjoner
 

Å utstede en opsjon betyr å selge en opsjonskontrakt. Du gir da kjøperen av denne opsjonskontrakten et løfte om at du til et avtalt tidspunkt i fremtiden (expiry date), skal kjøpe tilbake det underliggende instrumentet til en avtalt pris (strikeprice). Med underliggende instrument, menes da det instrumentet opsjonskontrakten gjelder for.

 

La oss ta to eksempel

 

Du utsteder/selger en opsjonskontrakter for selskapet Tesla. Du påtar deg dermed ansvaret i å kjøpe/selge aksjer i selskapet til en avtalt pris i fremtiden.

Utstede call opsjoner:


Når du utsteder en call opsjon, påtar du deg plikten til å selge aksjer i Tesla til en avtalt pris til en avtalt forfallsdato. Som utsteder av call opsjoner, har du tro på at aksjen skal falle eller stå stille i kontraktsperioden, mens kjøper tror aksjen skal stige. Om aksjeprisen stiger, vil du måtte selge aksjer til kjøperen av kontrakten lik kontraktstørrelsen, om kjøper utøver kontrakten. La oss si dere har inngått en avtale med tre opsjonskontrakter (3 x 100), som tilsvarer 300 underliggende aksjer. Du har da ansvaret/plikten i å selge 300 aksjer til den avtalte prisen i opsjonskontrakten, om kjøper utøver kontrakten.

 

La oss si Tesla kostet 100 kr aksjen når dere inngikk kontrakten, om Tesla står i 120 kr når forfallsdatoen går ut, kan kjøperen av kontrakten be deg om å selge han aksjer til 100 kr aksjen. Han har da tjent 20 kr pr. aksje (300stk) for denne handelen.

Utstede put opsjoner:

Når du utsteder en put opsjon, påtar du deg plikten i å kjøpe aksjer i Tesla til en avtalt pris til en avtalt forfallsdato. Som utsteder av put opsjoner, har du tro på at aksjen skal stige eller stå stille i kontraktsperioden, mens kjøper tror aksjen skal falle. Om aksjeprisen faller, vil du måtte selge aksjer til kjøperen av kontrakten lik kontraktstørrelsen, om kjøper utøver kontrakten. La oss si dere har inngått en avtale med tre opsjonskontrakter (3 x 100), som tilsvarer 300 underliggende aksjer. Du har da ansvaret/plikten i å kjøpe 300 aksjer til den avtalte prisen i opsjonskontrakten, om kjøper utøver kontrakten.

 

La oss si Tesla kostet 100 kr aksjen når dere inngikk kontrakten, om Tesla står i 80 kr når forfallsdatoen går ut, kan kjøperen av kontrakten be deg om å kjøpe aksjer til 100 kr aksjen. Han har da tjent 20 kr pr. aksje (300stk) for denne handelen.

Kompensasjon

For å gi dette løftet betaler derfor kjøperen av opsjonen en premium til ustederen, som en kompensasjon for dette løftet/plikten. Premium er en pris som blir avtalt før opsjonskontrakten blir signert. Når du skal kjøpe og selge opsjoner, blir dette gjort på samme måte som med aksjehandel med ordrebok. Selger og kjøper legger ut ordre som de synes er akseptable for å inngå en kontrakt,  om de blir enige vil kontrakten inngås automatisk av megler. Du som utsteder får automatisk premiumen inn på konto med en gang handelen gjennomføres. Pengene er dine uavhengig av hvordan det går med opsjonskontrakten i ettertid, det er en fast kompensasjon som blir betalt for at du inngår kontrakten.

 

Som utsteder av opsjoner er risikoen i teorien uendelig til oppsiden og 100% til nedsiden, du kan også bare tjene penger lik premiumen du får av kjøper av opsjonskontrakten. Det er derfor veldig viktig at du forstår disse prinsippene godt om du tenker å begynne med utsteding av opsjoner.

 

Utsteding av opsjoner krever i tillegg at du har en god porsjon av margin tilgjengelig ut ifra størrelsen på kontraktene du har tenkt å selge. Dette for at du skal ha dekning til å betale for de underliggende aksjene om kontrakten går til forfall og kjøper utøver den. Det finnes mange store investorer som driver med utsteding av opsjonskontrakter. En investeringsteori bak prinsippet finner du her ved å trykke på "cash covered put".

Som usteder av opsjoner må du beregne hvor stor risiko du tar ut fra premiumen du får. Som sagt er det mange store investorer som utsteder opsjoner på samme måte som forsikringsselskap. De beregner da sannsynligheten for at en opsjonskontrakt skal gå ITM (In the money), og tar inn premium deretter. Om du utsteder/selger opsjonskontrakter på denne måten, må du tenkte som forsikringsselskap. De får inn en fast mnd. sum, og denne skal veie opp for den gangen kjøper av forsikringen/opsjonskontrakten faktisk trenger/utøver kontrakten. 

 

Som selger av opsjonskontrakter ønsker du alltid at kontraktene skal være verdiløse (OTM) når de kommer til expiry/forfall. Du tjener da en liten fast sum (premium) for hver opsjonskontrakt. Summen du henter inn for denne må vurderes ut fra sannsynligheten for at en viss sitasjon ikke skal forekomme.

utsteding av opsjoner utstede opsjoner premium av å utstede opsjoner utstede opsjoner opsjoner

bottom of page