top of page

Ulemper og risiko med fundamental analyse (FA)
 

Det kan være veldig tidkrevende å være en investor som skal gjøre en skikkelig fundamental analyse. Å få en ordentlig oversikt kan kreve mye due diligence. Siden det kan kreve en god del tid å gjøre en grundig fundamental analyse, får du ikke investert tidlig i selskaper/instrument med grunnlag i de fundamentale verdiene. Dette medfører at du ikke kan ta raske beslutninger for investeringer i instrument/selskap som en grundig fundamental investor. Det kan derfor hende at mens du gjør din fundamentale analyse, så er selskapet allerede i gang å gjøre sin re-prising og du mister hele oppgangen mens du holder på med analysen.

Det er ofte derfor teknisk analyse og tradere, finner gode fundamentale selskap først. Dette på grunn av at de kun ser på prisbevegelser og dermed kan fange opp selskaper som er i gang å få en re-prising av andre aktører i markedet som allerede har gjort sin due diligence.

 

Konkurransesituasjonen mot andre selskap i samme sektor/bransje er ofte noe som er lett å miste oversikten over. Innen mange bransjer er det stor internasjonal konkurranse med mange nye start-ups som kommer hele tiden. Denne faktoren er noe du fort kan miste kontroll over når du gjør fundamental analysering. Det bør alltid tas i betraktning at det kan være andre gode konkurrerende selskap som du ikke har oppdaget enda.

Risikoen for å ikke se "hele bildet" under vurderingen av instrumentet/selskapet er derfor noe du bør være oppmerksom på. Ta som nevnt tidligere alltid forbehold om at markedet kjenner til noe informasjon du enda ikke har fått oversikt over.

Confirmation bias

 

Det finnes også en veldig viktig risiko når du gjør fundamental analyse, og det er som nevnt at du får en bias av å bare lete etter de gode sidene (comfirmation bias) til selskapet og instrumentet du har begynt å interessere seg for. En slik «forelskelse» av et instrument er nok hovedgrunnen til at mange fundamentale investorer taper store penger på aksjemarkedet.

Det er derfor viktig å se på ALLE de fundamentale verdiene. Om noe endrer seg til det verre, bør du ta dette i betraktning. Ikke skyv det under teppet fordi "selskapet er så bra", "de vil komme tilbake sterkere ved neste kvartalstall", eller "prisen kommer jo opp igjen".

Å være kynisk og bestemt på sine regler er ekstremt viktig som investor. Alltid vær beredt på å endre mening om et selskap eller et instrument om en tilstand skulle endre seg.

ulemper og risiko ved fundamental analyse risiko fundamental analyse ulemper ulemper og risiko fundamental analyse

bottom of page