top of page

Typer opsjoner
 

Det finnes flere typer av opsjoner, men de to som er de mest brukte kalles Vanilla og Barrier-opsjoner. 

 

Vanilla opsjoner er uten tvil den mest brukte og er den "vanlige" typen opsjon, som du finner mer om her. Grunnen til at den nevnes her, er at den blir kalt en Vanilla opsjon hos meglere, ikke bare "vanlig" opsjon.

Barrier opsjoner er lignende en Vanilla opsjon. Du kjøper også her en opsjon for et underliggende instrument, der prisen på opsjonen endres ut fra den underliggende prisens bevegelse. Det spesielle med en barrier-opsjon, er at opsjonen er basert på en forhåndsbestemt "barrier". Du kan ha "knock-out" eller "knock-in" barrier opsjoner. 

En "knock-out" opsjon fungerer på den måten at handelen og opsjonskontrakten automatisk lukkes eller på fint blir "knocked-out", om kursen på det underliggende instrumentet når nivået som var bestemt på forhånd.

 

"Knock-out barrier" opsjoner

Barrier call:

Blir som ved vanlig opsjonshandel brukt om du tror det underliggende instrumentet skal stige i verdi. Du setter ved denne typen handel et "knock-out" nivå for når du vil ta tapet og ikke har tro på handelen mer, eller bare vil redusere tapet du har blitt påført. 

Call barrier option opsjon

Kilde: IG.com

 

Som du ser av bildet vil "knock-out" nivået bli satt på et nivå, og om prisen for det underliggende instrumentet faller under dette, vil handelen automatisk lukkes via din megler.

Barrier Put:

Blir som ved vanlig opsjonshandel brukt om du tror det underliggende instrumentet skal falle i verdi. Du setter ved denne typen handel et "knock-out" nivå for når du vil ta tapet og ikke har tro på handelen mer, eller bare vil redusere tapet du har blitt påført. 

Put barrier option opsjon

Kilde: IG.com

Som du ser av bildet vil "knock-out" nivået bli satt på et nivå, og om prisen for det underliggende instrumentet stiger over dette, vil handelen automatisk lukkes via din megler.

Handel av en "barrier" opsjon

Når du skal handle en barrier-opsjon via en megler, vil det se slik ut:

Call/Put = Her velger du om du vil kjøpe en call opsjon eller en put opsjon.

Knock-out-nivå = Her bestemmes det på hvilken kurs posisjonen skal lukkes automatisk.

Opsjonskurs = Her er forskjellen mellom meglers underliggende kurs og knock-out nivået.

Lukkekurs = Er kursen hvor du lukker posisjonen før den blir "knocked-out".

Størrelse = Hvor mange opsjonskontrakter du ønsker å handle av det underliggende instrumentet.

Stopp = Her kan du velge om du ønsker å sette en stopp for å lukke posisjonen før den når knock-out nivået. Denne kan ofte endres når du måtte ønske, da den ikke er "knock out" nivået, men heller kan sees på som en stop-loss.

Limit = Her kan du sette inn et ønsket nivå hvor når du ønsker å sikre gevinsten, og lukke posisjonen om opsjonen beveger seg i ditt favør

Maksimum risiko = Blir regnet ut etter: (underliggende kjøpskurs - knock-out nivå) + premiumen for knock-out) x størrelsen på posisjonen.

Barrier opsjoner prises etter forskjellen mellom den underliggende prisen og "knock-out" nivået + premiumen. Du må også betale meglerkurtasje for åpning og stengning av posisjonen. Posisjonen du har vil løpe helt til datoen for det underliggende instrumentet går ut (som regel 6 til 12 måneder ut i fremtiden), eller når du blir "knocket" ut. Datoen for når det underliggende instrumentet går ut, finner du ved å trykke på mer informasjon om det aktuelle instrumentet når du er inne på selve opsjonskontrakten.

Kostnaden av å handle og holde en barrier-opsjon

Spread = Forskjellen mellom kjøpskurs og salgskursene på opsjonskontrakten.

Kurstasje = Meglerkurtasjen.

Knock-out premien = Er til som en beskyttelse mot slippage på knock-out nivået, og inkluderes i spreaden. Den betales derfor bare om instrumentet når knock-out nivået, og betales tilbake om du selger posisjonen selv før dette.

Du må også betale en daglig finansieringskostnad for å holde på en barrier-opsjon. Et typisk regnestykke for hva du må betale hos en megler finner du med denne formelen:

Formel = Antall kontrakter x verdi per kontrakt x pris x (SONIA % +/- 2,5% administrasjonsavgift)  /  365/360

Eksempel:

Du har kjøpt 200 opsjonskontrakter i et instrument som en barrier-put.

Kontraktens verdi er 1$

Kl 23.00 (norsk tid) er prisen 6 957

1-månders SOFR rente er på 1,53%

 

Kostnad:

 

200 x 1$ x 6 957 x (2,5% - 1,53%)  /  360 = 37,49$ i daglig finansieringskostnad.

 

Det er som du ser veldig viktig at du er klar over denne kostnaden da dette kan bli en markant sum over tid. Det er derfor like viktig å treffe på tidsaspektene for prisbevegelsen i det underliggende instrumentet her som når du kjøper Vanilla opsjoner.

 

Link til utregning av daglige finansieringskostnader hos en typisk megler finner du her.

En "knock-in" barrier-opsjon har samme funksjonene som en "knock-out" barrier. Forskjellen er at denne har funksjonen at den ikke blir "aktiv", før den når og går forbi sitt "knock-in" nivå, lik "knock-out" nivået som blir forklart over.

Om prisen for "knock-in" aldri nås vil det bli som at denne denne opsjonskontrakten aldri har eksistert. Om det underliggende instrumentet når den forhåndsspesifiserte "knock-in" prisen, vil opsjonskontrakten bli gyldig og aktiv i markedet, og kjøperen vil være ITM (In the money).

typer opsjoner hva er en opsjon typer av opsjoner som finnes typer av opsjoner typer

bottom of page