top of page

Trailing stop-loss
 

Har mange de samme egenskapene som en stop-loss. Forskjellen her er at du kan velge hvor mange prosent kursen skal stige eller falle for at ordren skal aktiveres. Når du skal aktivere en trailing-SL, må sette opp noen parameter:

 

Trigger vilkår = her velges det da hvor mange prosent stigning eller fall aksjen skal ha for å aktivere ordren. Det viktig å notere seg at dette triggervilkåret regnes fra den høyeste eller laveste

gjennomførte handelen i aksjen etter at ordren har blitt lagt ut. Altså toppnotering/bunnotering.

Pris = her velger du en pris som angir et prosentuelt avvik fra triggerkursen som du tolererer og aksepterer at kan forekomme. Det er denne ordren som vil bli sendt til markedet. Det er viktig å bite seg merke i at det må finnes en kjøper eller selger til den prisen du har oppgitt, for at handelen skal gå igjennom. Det er derfor større sannsynlighet for at handelen går gjennom om du tillater et større prisavvik fra triggerkursen.

La oss ta et eksempel

Per har kjøpt aksjer i Equinor som han ønsker å selge om aksjeprisen faller 10 %. Han ligger da inn en trailing-SL ordre med et prisavvik på 3%, for å være sikker på at handelen går gjennom.

Equinor sin aksjekurs åpner på 100 kr og stiger til 110 kr i løpet av dagen. Den faller så nedover igjen og ved en 10% nedgang (99kr), kommer Per sin salgsordre i markedet og ordreboken. Siden Per har lagt inn et akseptert avvik på 3%, vil han selge aksjene sine til 99kr – 3% = 96,03 kr pr. stykk.

 

Det er viktig å vite at stop-loss ikke er 100% sikkert. Det kan være tilfeller med for kraftige prissvingninger, som fører til at stop-loss kursen passeres uten å bli aktivert. Det kan også komme tekniske feil, endring av selskap sin aksjekapital, gap-opens, eller lignende, som kan føre til at ordren ikke går igjennom selv om du har aktivert en stop-loss.

 

Det er derfor alltid viktig å følge litt med selv, om kursen i et instrument du eier nærmer seg et stop-loss nivå. Du kan eventuelt bare foreta deg handler i aksjer som er veldig likvide. Dette for å unngå at et instrument faller så mye at prisen går forbi stop-loss ordren uten å aktivere og utføre den.

trailing stop-loss sikre seg i markedet med trailing stop-loss stop-loss sikring

.

bottom of page