top of page

Tekniske indikatorer
 

I tillegg til å bruke "candlestick formasjoner", tidsrammer og å studere mønster i prisgrafer. Bruker investorer som gjør TA, tekniske indikatorer. Her har vi en endeløs mengde indikatorer som kan passe på forskjellige måter, ut fra hvilken strategi du har tenkt å bruke. Disse indikatorene er med på å lage et "bilde" for hvordan den tekniske "setupen" er for det aktuelle instrumentet. Tradere og investorer pleier da å ha visse kriterier som må være oppfylt for at instrumentet skal være aktuelt å investere i.

Siden det finnes så mange forskjellige tekniske indikatorer, så kan det fort bli til at de skaper mer "støy" enn nytte. Det er derfor viktig at du finner ut hvilke indikatorer som passer deg, din modell og investeringsstrategi best.

 

Moving averages (MA)

De mest brukte tekniske indikatorene er kalt "Moving averages" eller MA. Mange trading-strategier bruker en eller flere av disse MA-ene.  En "moving average" er en indikator som lager en linje i chartet som er definert av en spesifikk tidsperiode.

De mest brukte er 21 dagers, 50 dager, 100 dager, 150 dagers og 200 dager glidende gjennomsnitt. Disse linjene kan da brukes til å for eksempel vise om et instrument har en oppadgående eller nedadgåendetrend. De kan også brukes til å vise tekniske "støtter" eller "motstander" for instrumentet du analyserer. Det er et utallig mange måter å bruke de forskjellige MA-ene, og strategier som omhandler noen av de, finner du her.

Under vises et chart/prisgraf med forskjellige typer MA's:

s&p 500 moving averages ma50 ma100 chart candlesticks

Kilde: tradingview.com

Som du ser av bildet over kan MA's brukes på veldig mange måter. Vi ser at de har vist seg å være gode "støtte-punkt" under en solid opptrend, samt gir en indikasjon på at trenden er på vei til å gå mot en slutt om prisen til instrumentet bryter gjennom linjene.

Vi har også forskjellige typer "Moving averages". Disse heter SMA og EMA.

SMA:

Står for "Simple moving average". Denne indikatoren ligger sammen en gitt periodes daglige (eller annet tidsperspektiv ut i fra tidsrammen) stengepriser for et aktuelt instrument. Dette tallet deles dermed med antall dager i den gitte perioden for å lage et nytt gjennomsnitt hver dag som vises som en linje i chartet.

Et eksempel kan være:

Vi har hatt prisen for et instrument ved stengning = 5, 6, 7, 5, 8. Disse kursene summeres dermed = 31.

Dette tallet deles med antall dager: 31/5 = 6,2, som blir SMA for de siste 5 dagene. Denne utregningsmetoden brukes derfor til å definere en linje i prisgrafen, ut fra hvilken tidsramme og hvor stor periode en ønsker å vise i chartet (typisk SMA 50, SMA 100, osv).

EMA:

Forskjellen her er at EMA legge større vekt på de siste dagers prisbevegelser for det aktuelle instrumentet. Det gjør at denne indikatoren reagerer raskere på prisendringer og kan identifisere trender hurtigere enn SMA. Det kan da hende du får "falske" trender og signaler. EMA brukes som regel mer av tradere som ønsker å ta hyppige innganger og utganger.

Relative strenght index (RSI)

Vi har også en indikator som brukes mye som kalles RSI (Relative strenght index). Dette er en såkalt "momentum indikator", som brukes for å sjekke omfanget av den siste tids prisendring i et instrument. Den brukes da for å se om instrumentet er "overkjøpt" eller "oversolgt".

RSI blir vist som en oscillator, altså en linjegraf som beveger seg mellom to endepunkt (lavt og høyt). Disse punktene er innen finans satt som 0 til 100, og de fleste instrument beveger seg mellom 30-70 på RSI-skalaen.

Formelen for hvordan RSI blir beregnet kan være noe avansert, og du kan lese mer om utregningen her.

 

Som en grunnleggende forklaring vil RSI øke når antallet og størrelsen på positive stengninger i et instrument øker, samt falle om det motsatte skjer. Du får derfor en indikasjon på hvor sterkt et instrument trender opp eller nedover. Den blir som regel beregnet over en periode på 14 dager for å glatte ut resultatet. 

Historisk sett har en RSI-indikator over 70 blitt beregnet som "overkjøpt", mens en RSI på under 30 har blitt beregnet som "oversolgt". Det har senere vist seg at mange instrument ofte kan gå godt over 80 (og mer) før de trenger en pause. Det kan derfor være at du selger for tidlig, og når instrumentet er i en solid oppadgående trend om du selger instrumentet på en RSI = 70. Det samme kan sies om å prøve å kjøpe et instrument nær 30. Det har her også vist seg at instrumenter i nedadgående trender ofte kan fortsette videre ned selv om de er nær "oversolgte" nivåer. 

Investtech.no har gjort en stor analyse på dette, og har nådd de samme konklusjonene for instrumenter i "overskjøpte og oversolgte trender". Artikkelen bak deres research finner du her.

SPX_2021-RSI rsi divergence divergens candlestick

Kilde: tradingview.com

 

Som du ser i chartet over er det flere punkter hvor RSI fortsatt er "overkjøpt" eller "oversolgt", mens instrumentet bare fortsetter trenden i en av retningene. Det er altså noe med utsagnet: "Follow the trend", eller: "The trend is your friend". Ikke selg eller kjøp et instrument ved å bare bruke en indikator. Det er en kombinasjon samt erfaring som bør veie opp for denne beslutningen. Som du ser av bildet vil uansett alle instrument på et visst tidspunkt vende i motsatt retning av trenden når RSI har blitt for "overkjøpt" eller "oversolgt. 

I tillegg kan RSI brukes til noe som kalles divergens. Som du ser av bildet over stiger RSI-indikatoren mens kursen på instrumentet bare fortsetter å falle. Dette er i mange tilfeller indikasjoner på at instrumentet holder på å snu trenden den er i. Du kan da bruke divergens til å se etter bunnsignaler i instrument du er interessert i å kjøpe.

Som du ser kan tekniske indikatorer bli brukt til utrolig mye forskjellig innen teknisk analysering. Det er derfor viktig for deg som investor eller trader å forstå disse, samt finne ut hvilke som passer best til din "stil". Alt for mange tekniske indikatorer kan også skape mye "støy" og for mange signaler. Det er derfor viktig å lese seg videre opp, teste ut og finne ut hvilke indikatorer som passer best med strategien du vil følge. Som nevnt over finner du strategier som bruker noen av disse indikatorene med flere her.

Om du vil lese mer om tekniske indikatorer og om flere forskjellige typer som brukes, kan du følge disse linkene:

tekniske indikatorer trading av indikatorer teknisk analyse tekniske indikatorer

bottom of page