top of page

Stop-loss
 

Er den aller enkleste, og en av de mest brukte måtene for sikring i markedet. En stop-loss er en automatisk handelsordre som tilbys av alle meglere. Du kan da sette prisen aksjen/instrumentet automatisk skal selges for om den prisen nås en gang i tidsperioden hvor stop-loss ordren lå inne.

 

La oss ta et eksempel

 

Per har 1000 aksjer i Equinor AS, som han har stor tro på at skal stige videre etter hans fundamentale vurderinger. Per kjøpte Equinor til 114 kr pr. aksje, men ønsker å begrense risikoen og nedsiden sin til maks 10% tap. Han beregner dermed at stop-loss ordren må settes på 103 kr. For at ordren skal fungere slik Per ønsker må han:

 

Ligge inn en stop-loss ordre på 1000 aksjer med en frist så langt ut i fremtiden som han ønsker.

 

Når du ligger inn en stop-loss må du velge en trigger pris og salgspris.

Triggerpris = prisen som gjør at ordren faktisk blir lagt ut i markedet og blir synlig i ordreboken. Den bør bli satt et lite stykke over ønsket salgskurs, da prisen kan falle så fort at handelen ikke går gjennom om disse to er for nær hverandre.

Om du aktiverer en stop-loss med trigger pris lik 105 kr, vil salgsordren komme i markedet når kursen når 105 kr, ikke før. Den vil bare ligge inne i systemet klar til å bli aktivert før dette.

Salgspris = er prisen du vil selge aksjen for, i dette tilfelle blir det da 103 kr.

 

Ved å bruke en stop-loss vil Per da effektivt sikre nedsiden sin til 10% i denne handelen. Om aksjeprisen stiger videre, kan du alltid vurdere å heve stop-loss prisen, for å sikre gevinst etter hvert som aksjen stiger. Om du ikke vil foreta deg en ny triggerpris og salgspris  om aksjen stiger, kan du bare la den gamle ordren stå til fristen går ut. Om du velger å selge aksjen til en høyere pris manuelt selv uten at stop-loss ordren har blitt aktivert tidligere, vil stop-loss ordren automatisk bli slettet når tiden for ordren har gått ut.

Det er viktig å vite at stop-loss ikke er 100% sikkert. Det kan være tilfeller med for kraftige prissvingninger, som fører til at stop-loss kursen passeres uten å bli aktivert. Det kan også komme tekniske feil, endring av selskap sin aksjekapital, gap-opens, eller lignende, som kan føre til at ordren ikke går igjennom selv om du har aktivert en stop-loss.

 

Det er derfor alltid viktig å følge litt med selv, om kursen i et instrument du eier nærmer seg et stop-loss nivå. Du kan eventuelt bare foreta deg handler i aksjer som er veldig likvide. Dette for å unngå at et instrument faller så mye at prisen går forbi stop-loss ordren uten å aktivere og utføre den.

 stop-loss utføre en stop-loss sikring med en stop-loss

bottom of page