top of page

Splitt og revers-splitt
 

Selskaper kan i noen sammenhenger gjøre en splitt eller revers-splitt. Dette gjøres for å redusere eller øke antall aksjer i et selskap. Grunnen til at noen selskap foretar denne handlingen er fordi prisen pr. aksje har endret seg betydelig. Når det gjøres en slik manøver endres bare antall aksjer som er i selskapet, og ikke selve markedsverdien. Se eksempel under:

 

Prisen pr. aksje for Agsis AS = 1000 kr

Totalt antall aksjer i selskapet = 100 000 aksjer

Markedsverdien av selskapet = pris pr. aksje * aksjer = 100 000 000 kr

Selskapet gjør en 1/100 splitt av aksjeprisen.

Prisen pr. aksje er nå 1000 / 100 = 10 kr pr. aksje.

Det printes derfor opp et nytt totalt antall aksjer = 100 000 * 100 = 10 000 000 aksjer.

Som du ser er markedsverdien av selskapet uendret etter denne manøveren. Ny pris pr. aksje * nytt totalt antall aksjer = 100 000 000 kr

 

Altså har selskapet redusert prisen pr. aksje med 1/100, og hver enkelt aksjonær har fått økt beholdningen sin av aksjer lik * 100.

 

Denne handlingen er bare en finansiell manøver som selskap kan gjøre for å vise seg selv som "billigere", da mange ferske aksjonærer tror at lav aksjekurs tilsvarer billige aksjer og billig selskap. Derfor er det veldig viktig å vite dette, før du begynner å investere i aksjer.

Som et enkelt eksempel av regnestykket over, kan du se for deg en aksjonær som eier aksjer i det tenkte selskapet:

Per eier 100 aksjer i Agsis AS til 1000 kr stykke.

Etter splitten har han 100 aksjer * 100 = 10 000 aksjer til 10 kr stykke.

Som blir samme totalverdi, men flere aksjer.

Det motsatte av dette kalles revers-splitt. Dette fungerer på samme måte, bare at aksjeprisen økes og antall aksjer reduseres. En slik manøver gjørs ofte i tilfeller med aksjekurser som er under 1 kr, da mange børser har krav om at prisen pr. aksje ikke kan falle under en viss pris. I tillegg har disse selskapene veldig mange aksjer etter å ha utført emisjoner, og har derfor ønske om å redusere antallet aksjer for å få en bedre handel av aksjene over børs.

splitt revers-splitt aksjer antall splitt revers-splitt aksjer

bottom of page