top of page

Risikohåndtering i markedet
 

Å håndtere risiko er noe av det viktigste du kan gjøre når det kommer til investering. I en bok som heter marked wizards, blir noen av de beste investorene gjennom tidene intervjuet og stilt spørsmål. Når spørsmålet kommer om hva som står bak suksessen, svarer de aller fleste at å håndtere risiko var det aller viktigste når det gjelder deres suksess.

Risk risiko aksjemarkedet gains loss batting average

Kilde: viridianadvisors.com

Som du ser av bildet over, krever det ekstremt store gevinster for å vinne tilbake pengene om du går på store tap. Et 50% tap krever altså at instrumentet stiger100% igjen, for at du skal være tilbake til hvor du startet. Det er veldig viktig at du tar dette innover deg, og ser hvor ekstremt viktig det er å alltid vurdere risiko kontra gevinst i investeringer du gjør.

Tradere pleier i mange tilfeller å ha spesifikke risk-reward modeller som sier noe om hvor mye de forventer av gevinst, og hvor mye du kan ta i tap for at det skal være verdt å gjøre investeringen.

Fundamentale investorer, har ofte ikke vurdert eller tenkt på sikring i markedet da de "har tenkt å holde aksjen i mange år". Uansett hvor lenge du har tenkt å holde en aksje, er risiko og tid eksponert for risiko i markedet, ekstremt viktig å ha en formening om. Klarer du å oppnå gode gevinster med lite tid i markedet, har du effektiv redusert sjansen for å bli eksponert for risiko. Dette medfører også mindre tid som kan føre til tap i instrumentene du har i din portefølje.

Risikohåndtering er noe du bør tenke på uansett hvilken strategi du har. Bruk sikringer som stop-loss og trailing-stop-loss. Vurder markedsvolatilitet, og ta begrunnelser for investering med dette i bakhånd.

Ingen aksje eller instrument er så "bra" at det er verdt å følge posisjonen ned til store tap. Da bør du heller ta et minimalt tap og revurdere om det fortsatt er en god investering etter at du har komt deg ut av posisjonen.

Kanskje var du for tidlig inne? Var de fundamentale eller tekniske vurderingene feil?  La uansett disse vurderingene komme etter at du har sikret kapitalen din, da dette er det aller viktigste du kan gjøre som investor av instrument og verdipapir.

risikohåndtering hva er risiko risikohåndtering håndtering av risiko

bottom of page