top of page

Rettet emisjon
 

En slik emisjon retter seg inn mot en spesiell investor, selskap eller en gruppe av investorer. For at en rettet emisjon skal kunne gjennomføres må den godkjennes og vedtas av styret. Dette fordi den viker fra aksjonærlovgivningens hovedregel, som sier at det først og fremst skal utføres en fortrinssrettet emisjon.

 

En rettet emisjon må altså bli godkjent på holdbart grunnlag. Det er mange grunner for at selskap allikevel gjennomfører en rettet emisjon. Ofte er det fordi den kan gjennomføres betydelig fortere enn med en vanlig fortrinnsrettetemisjon, noe som kan være veldig bra for selskap som trenger kapital hurtig.

 

Det kan også være at selskapet ønsker å rette emisjonen mot en mulig samarbeidspartner, et stort selskap eller institusjon for å sikre seg langsiktige, sikre og solide eiere som største eiere av selskapet.

 

Et eksempel hvor det ofte kan være veldig lukrativt med en rettet emisjon, er i bransjer som for eksempel helse og forskning. Her kan små selskap utstede (trykke) 10/20% nye aksjer til en stor aktør i bransjen som kanskje er en partner eller som samarbeider med selskapet på en eller annen måte. En slik handling trenger ikke være noe negativt for eksisterende aksjonærer, selv om de blir litt utvannet. En får da inn mye penger fra en solid partner eller institusjon som har tro på selskapet, og kan bidra med mye positiv omtale og erfaring til selskapet.

rettet emisjon utvannet emisjon rettet emisjon emisjon rettet

bottom of page