top of page

Reparasjonsemisjon
 

Når styret har godkjent en rettet emisjon, og de vil at eksisterende aksjonærer ikke skal føle seg urettferdig behandlet. Kan de utføre en reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjonærer etter at den rettede emisjonen er gjennomført.

 

Eksisterende aksjonærer får da muligheten til å tegne seg for x-antall aksjer ut i fra hvor stor andel de hadde før den rettede emisjonen ble utført. Tegningskursen for de eksisterende aksjonærene, blir da lik emisjonskursen som den rettede aktøren tegnet seg for. Det blir derfor ingen ekstra fordeler for den rettede aktøren i forhold til de lojale eksisterende aktørene. Selskapet som utfører reparasjonsemisjonen får også inn ekstra midler, da det "trykkes opp" ekstra aksjer for denne emisjonen også.

reparasjon reparasjonsemisjon emisjon utvanning reparasjonsemisjon emisjon reparasjon reparasjonsemisjon

bottom of page