top of page

To gode plattformer for fundamental og teknisk screening


"Screening" av aksjer er å lete etter aksjer som oppfyller ønskede kriterier og faktorer. Det kan være både tekniske og fundamentale faktorer. Vi har en detaljert beskrivelse av fundamental og teknisk analyse på sidene våre, ta gjerne en kikk der om disse teamene er ukjente.


Det finnes et hav av ulike plattformer for "screening" av akjser. I avsnittene under, tar vi en gjennomgang av to plattformer som vi mener har mange gode egenskaper. Disse er:


  • Børsdata - En ledende plattform for markedene i norden.


  • Finviz - En enkel og god plattform som følger de amerikanske markedene.
Børsdata


Er som nevnt en av nordens ledende analyseringsplattformer, og de oppgir å ha 15 000 aktive brukere. Det som gjør Børsdata unikt på mange måter er at de samler inn rapportdata selv for alle nordiske selskap. Plattformen deres er innovativ og moderne, og presenterer mye finansiell informasjon med muligheter for opp til 20 års historikk.


Børsdatas terminal gir både muligheten for fundamental og teknisk "sceening", samt at de har finansielle analyseringsmuligheter. Du får dermed den unike muligheten til å finne all informasjon på samme sted, noe som gjør analysering av selskap veldig innovativt på flere plan. I tillegg har de et samarbeid med plattformen tradingview, som gjør at du kan foreta deg avansert teknisk analyse.


Kilde: borsdata.se


I bildet over ser du hvordan plattformen til Børsdata ser ut. Til høyre har du den tekniske analyseringen via Tradingview. Her kan du bruke kjente indikatorer, sette opp trendlinjer, velge forskjellige tidsrammer, med mer. Informasjon om bruken av teknisk analyse, finner du som nevnt på våre sider.


Til venstre i bildet finner du "screeningen", her kan du lage egne filter der du selv velger hvilke kriterier/faktorer du vil lete etter. Børsdata tilbyr et hav av kriterier/faktorer, både tekniske og fundamentale.Kilde: borsdata.se


I bildet over ser du altså alle de ulike kategoriene du kan bruke som grunnlag til "screeening". Inne på hver enkelt kategori finnes det som du ser mer spesifikke faktorer/ratioer du kan bruke.
Så hva kan du bruke dette til?


La oss si du vil lete etter selskap som opplever høy vekst i omsetning og inntjening, samtidig som aksjen viser en positiv trend i chartet. Vi kan da lage en "screener" som passer sånn høvelig til dette. Her er det egentlig bare opp til deg hvilke faktorer/kriterier du ønsker at aksjen skal ha. La oss ta et eksempel:Kilde: borsdata.se


Som du ser av over bildet har vi i dette tilfellet lagt inn en del kriterier/faktorer. Kombinasjonen av disse viser selskaper som er i vekst både på den tekniske og fundamentale siden. De faktorene/ratioene som ble brukt i dette tilfellet er:


- "RS Rank" = 70. RS står for "relative strength rank". Når den er satt til minimum 70, betyr det at aksjen har gjort det bedre enn 70% av aksjene i samme land.


- "Earnings/share growth 1y = 30. Det betyr at profitten til selskapet delt på antall aksjer, har opplevd en vekst på minimum 30% de siste 12 månedene.


- "Revenue growth" 1y = 50. Det betyr altså at omsetningen til selskapet har opplevd en vekst på minimum 50% de siste 12 månedene.


- "MA 200" trend 1m = 5. Vil si at denne trendlinjen (MA 200) har steget minimum 5% den siste måneden.


- "Price/MA" 150d = 10. Vil si at den siste prisen til aksjen er 10% over det glidende gjennomsnittet, i dette tilfellet "MA 150".


- "Stock price" Price/L 1y = 20. Vil si at aksjen er maksimum 20% under tidligere topp i aksjepris det siste året.


Som du ser kan "screeningen" til Børsdata bli brukt til enormt mye forskjellig, og det er et hav av ulike ratioer/faktorer. Her er det altså opp til deg som investor å bestemme hvilke kriterier du ønsker et selskap skal oppfylle før du investerer. Du finner som nevnt tidligere innspill til forskjellige "screening-muligheter" på våre sider om investeringsstrategier


 

Børsdata tilbyr også analyse av selskapstall. Dette brukes helst til fundamental analysering, der tallene kan være veldig hjelpsomme. Du finner oversikt om alt fra inntjening, omsetning, utbytte, utgifter, "cashflow", med mer:Kilde: borsdata.se


Som du ser av bildet over kan alle selskapstall bli vurdert til minste detalj. For å bruke denne delen av plattformen må du velge analyse helt til venstre, og så analyse i en av fanene helt øverst. Deretter er det bare å velge hvilke selskapstall du vil se på og i hvilken tidshorisont for selskapet du vil se tall fra.


 

Børsdata er som du ser en veldig god og allsidig plattform, som har mange brukerfunksjoner. Det kan brukes helt gratis, men med abonnement får du tilgang til alle funksjoner. Du kan velge bruker og abonnement ut fra hvilke analyseringsmuligheter du trenger til ditt bruk. Du finner mer om prismodellen deres her:


https://borsdata.se/en/pricetable
Finviz


Er en plattform som retter seg mot amerikanske selskaper. Plattformen tilbyr mye av de samme egenskapene som Børsdata, men plattformen har et litt enklere utseende og layout.


Terminalen deres gir som Børsdata både muligheten for fundamental og teknisk "sceening", samt en oppdatering om finansielle nyheter. Den tekniske analyseringen er ikke like innovativ som Børsdata sin, da de ikke har et samarbeid med tradingview. De tilbyr via sitt betalte abonnement Finviz-Elite, mer funksjonalitet ved teknisk analyse. I tillegg får du med denne profilen muligheten for en mer avansert "screener", muligheter for "backtesting", med mer. Informasjon om dette abonnementet finner du lenger nede i denne artikkelen.Kilde: finviz.com


I bildet over ser du "screeneren" til Finviz. Som du ser har den mange av de samme mulighetene som screeneren til Børsdata. Du kan også her velge mellom fundamentale og tekniske faktorer/ratioer. For å søke etter selskap som oppfølger dine ønskede kriterier velger du fanen for "fundamental" eller "technical", og fyller inn tallene du ønsker. Resultatlisten under viser selskaper som oppfyller dine kriterier.