top of page

Markedskommentar mai - Børsnedgang, inflasjon, renter og FED møte.

Vi er inne i en dårlig periode for aksjemarkedene. Etter en rekyl på børsene i slutten av Mars, har vi igjen sett mange dager med børsfall. Vi nærmer oss en ny runde med FOMC møter, som kan ha stor betydning for veien videre. Vi har i tillegg en fortsatt skyhøy inflasjon som skaper uromoment i hele økonomien og som gjør det veldig vanskelig å trå rett i perioden vi er inne i nå.


Først tar vi en gjennomgang av aksjeindeksene med potensielle støttenivå:


S&P500:

Kilde: tradingview.com


Som vi ser av bildet over ligger vi rett under/ved et potensielt støttenivå for S&P 500 indeksen, brytes dette kan det gå fort ned til neste nivå.


Nasdaq 100:

Kilde: tradingview.com


Denne indeksen har et litt dårligere utgangspunkt, da teknologiaksjer som guider fremtidig vekst får hard medfart når rentene er høye. Som vi ser av bildet over er det et stykke ned til neste betydelige støttenivå, og indeksen har allerede opplevd en kraftig korreksjon.

 

Begge disse indeksene viser til veldig oversolgte momentum indikatorer, og bør være nær ved en midlertidig bunn. RSI-indikatoren på S&P 500 indeksen viser tidlige tegn på en mulig endring i karakter. Om vi derimot skal ha en skikkelig kapitulasjon, kan det godt hende vi får en ordentlig "flush" til nedsiden de neste dagene. Det er uansett veldig påfallende at FOMC er på onsdag, som kan være en katalysator til oppsiden og nedsiden for markedene videre.


På onsdag skal altså FED i gang med et nytt FOMC møte (The Federal Open Market Committee). Med nedgangen vi har hatt i aksjemarkedene og obligasjonsmarkedene samt økende amerikanske renter, er det nå det blitt priset inn høye forventinger til rentehevinger av FED. Faktisk så priser markedene nå inn 12x 0x25 rentehevinger på 8 måneder. Som du ser er derfor mye priset inn allerede. Om FED faktisk skal opprettholde disse estimatene, er det nok få som blir overrasket om noe "knekker" på veien.

Kilde: https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html I tabellen over ser du markedets forventninger til rentehevinger. De fleste analytikere forventer at renten på onsdagens møte blir hevet med 0.5 prosentpoeng, som ikke bør komme som noe sjokk for markedet. Fokuset for mange blir nok på FEDs sjef Jerome Powel, og hans uttalelser og forventninger for veien videre.


Et interessant chart å følge med på er den amerikanske 2-åringen. Som du ser av bildet under har FED historisk sett bare fulgt denne rentebanen.

Kilde: https://fred.stlouisfed.org/


Om vi da tar en kikk på den amerikanske 2-åringen kan vi se at denne per i dag er på 2.75%, men er på ekstremt overkjøpte nivåer. FED har denne gang vær alt for sent ute med å følge rentebanen til 2-åringen, og det kan se ut til at de heller har ønsket å la aksje og obligasjonsmarkedene ta smellen for den hyppige økningen i "yields".

Kilde: tradingview.com


Historisk sett har økende "yields/renter" vært dårlig for aksje og obligasjonsmarkedene. Vi har siden 80 tallet hatt en jevn nedgang i renter, og hver gang de har blitt for høye har noe gått i stykker og FED har måtte komme på banen for å "redde" markedet:

Kilde: https://wallstreetexaminer.com/


Vi er nå på ny i et område hvor rentene har hatt en tendens til å snu, mye ved hjelp av at FED har endret sin kurs. Spørsmålet er derfor, er vi på vei inn i en ny fase der FED må la rentene øke for å "drepe" inflasjonen som herjer? Eller har nedgangen i aksjemarkedet og reduksjonen i likviditet vært nok til å få kontroll?

Kilde: NFTRH.com

I tillegg har vi en dollar som er veldig høy og drar med seg enormt med likviditet. Dette er et typisk tegn på at folk er varsom og flykter til "sikkkerhet". Som du ser har en høy dollarkurs negativ effekt på aksjemarkedene:

Kilde: seekingalpha.com

Som diskutert over er mange av aksjeindeksene inne i oversolgte territorier. I tillegg har vi renter som er ved områder der de har hatt for vane å snu ved tidligere. Sjansen for en rekyl i aksje og obligasjonsmarkedene er ganske høy, og det vil mest sannsynlig da skje etter FOMC, om Powel ikke er for "hawkish".


Det store spørsmålet er da om dette eventuelt bare blir et "bearmarket really", eller om nedgangen vi har opplevd blir korreksjonen for denne gang. Fra tidligere markedskommentarer har vi vist til at US10y / US02y i negativt område historisk sett har gitt indikasjoner på at det kommer en større korreksjon i økonomien. Det kan være at vi allerede er i gang med denne, og står inne for en lengre periode med nedgang i økonomien og på markedene. Det kan også være at denne potensielle korreksjonen kommer i slutten av året / H1 2023, da det som regel tar litt tid fra dette varselet har oppstått til en korreksjon oppstår.


Det er veldig ofte tilfelle at vi i den siste perioden av en økonomisk syklus får en ordentlig "blow off top", som det kan ligge til rette for nå. Dette fordi mange penger er på sidelinjen allerede. Det er ofte under slike perioder vi får store og raske bevegelser både til oppsiden og nedsiden. En kan tjene gode penger på å være mer aktiv og handle på støtte og motstandsnivå. Å være "long" eller short only", kan være vanskelig og påføre store tap.


Om du har lyst å være eksponert for markedet under slike perioder som dette er det veldig lurt å bruke sikringsmekanismer. Bruk av tighte stop-losser, aktiv forvaltning, eller former for eksponering mot VIX eller andre negativt korrelerte instrumenter for aksjemarkedet kan derfor være lurt.

Vi er som du ser inne i en veldig spennende periode for aksjemarkedene, den globale økonomien og den globale politikken. Det kan komme til å bli store forandringer og utfordringer i verden de kommende årene. Det er derfor veldig viktig å holde seg oppdatert i tider som dette for å få med seg trendene som er, og for å opprettholde kjøpekraften.

Kilde: tradingview.com


I chartet over ser du potensielle veier S&P 500 indeksen kan ta i perioden fremover. Som du ser har den respektert mange solide støttenivå, motstander og indikatorer tidligere.


Ønsker du å lære mer om begrepene som diskuteres over? Ta gjerne en kikk på vår nettside.

 

Disclaimer:


Det som står skrevet over er ingen finansielle råd eller tips. Vi er bare en uavhengig blogg der skribenten drøfter egne tanker rundt dagens situasjon i de globale aksjemarkedene.


45 visninger0 kommentarer
bottom of page