top of page

Markedskommentar april - Rentehevinger, politisk og makroøkonomisk uro


Vi er inne i en veldig volatil og anspent periode for markedene og verden generelt. Krigen mellom Ukraina og Russland har bidratt til å legge et større press på inflasjon, og politiske affærer. Vi har også fått vår første renteheving av FED.


La oss først ta en kjapp gjennomgang av markedets opptreden den siste måneden. Etter at S&P 500 falt kraftig i perioden før og når krigen inntraff, har vi fått en rekyl til oppsiden etter rentemøtet til FED 15 mars:

Kilde: Tradingview.com


Etter annonseringen om en 0.25% renteheving, ble det denne gangen en "sell the rumor, buy the facts" der mange aktører likte FEDs ordlegging og forsiktige fremtreden med renteheving. Det var også veldig mye penger på sidelinjen før dette møtet, som igjen kan ha bidratt til vi fikk denne reaksjonen.


FED gjentok flere ganger at de nå tar inflasjonen på alvor og at det kan komme hyppige og mulig kraftigere (0,5%) hevinger under møtene som kommer fremmover. Det er mye skriverier om renter og aksjekorreksjoner, faktum er at en periode med økende renter har vist seg å gi god avkastning for investorer. Det er ikke før rentene må settes ned grunnet at vi har nådd økonomiens bristepunkt at korreksjoner og fall faktisk forekommer:

Kilde: Investing.com


Det er nok en sammensetning av FEDs renter og "yields" på statsobligasjoner som kommer til å være mange investorers viktigste indikator, når de skal posisjonere seg i markedet i tiden fremover. Så hva er sammehengen mellom "treasury yields", bonds og FEDs renter?


Når FED øker rentene sine blir det dyrere å låne kreditt for banker og finansielle instutisjoner. Det betyr at det generelt blir dyrere å låne penger i markedet, en får dyrere boliglån, osv. Dette fører til nedgang i kjøpekraft og avkjøling av økonomien.

Vi har også noe som heter "treasury bonds" eller statsobligasjoner. Dette er obligasjoner myndigheter utsteder altså de selger gjeld, der kjøpere får en fast "sikker" rente på sine investeringer i disse obligasjonene. Disse har som regel en variget over en lengre periode (2, 5, 10, 20 og 30 år). Utstedte obligasjoner handles videre i annenhåndsmarkedet frem til utløpsdato, slik at myndighetene kan utstede nye obligasjoner underveis som "konkurrerer" mot disse i markedet.


Viss FED øker rentene sine vil myndighetene måtte øke rentene (yields) på nye statsobligasjoner. Eksisterende utstedte statsobligasjoner (bonds) vil da falle i verdi, dette for at de fortsatt skal være attraktive for investorer i annenhåndsmarkedet. Du finner mer om disse begrepene her og her. Land må ofte heve rentene/yielden ganske mye for at obligasjonene skal være attraktive om det er mye usikkerheter rundt landet og markedene generelt. Det er derfor vi i dag ser mye snakk om en hyppig økning i prisen på amerikanske statsobligasjoner, som er de viktigste å følge med på for å vite veien videre i markedene. Disse har som sagt skutt i været den siste tiden, i forventning på høyere "FED funds rate" og usikkerhet i markedene.


Med den store gjeldsbyrden som er rundt om i verden vil noe til slutt bryte sammen om rentene til FED og yielden på statsobligasjoner stiger for mye. Bristen av en slik boble vil igjen dra med seg resten av markedene. Høyere yields og renter har historisk sett vist seg å være veldig treffsikre indikatorer for at vi nærmer oss en stor topp. Spørsmålet mange stiller seg er nok, skal jeg selge nå?


Heldigvis har vi grafer vi kan bruke for å få en indikasjon på hvor nære vi er neste korreksjon. Disse er en blanding av de amerikanske rentene: 2åring/10åring samt 3mnd/10åring. Historisk sett har en korreksjon vært nære når 2åringen krysser 10åringen til negativt teritorie, men det kan fortsatt ta en stund før det realiserer seg i markedene. Når 3 måneders rente krysser 10 åringen har vi i de fleste tilfeller allerede startet med korreksjonen:

Kilde: fred.stlouisfed.org


Kilde: fred.stlouisfed.org


Som du ser av bildene over er 2/10 åring nær ved å nå negativt teritorie, mens 3mnd/10åring forsatt er et godt stykke fra farlig teritorie. Det er greit å bite seg merke i at ting skjer veldig raskt i markedene om dagen, og rentene stiger med høyt tempo.

Oppsummering:


Rentenekurven på statsobligasjoner i USA holder på invertere over flere spreads, vi har ekstremt høy inflasjon som FED prøver å stoppe med rentehevinger, det er krig og politisk uro, med mer. Det er ikke vanskelig å se at vi er inne i en veldig intens periode både finansielt og politisk. En kan ikke ta forbehold om alt, det er derfor like greit å bare ha en generell oversikt over tilstanden i markedene og agere med sine posisjoner etter tekniske signaler. Som vist i det øverste bildet av S&P 500 indeksen, er vi nå inne i en periode hvor vi mest sannsynlig enten bryter ned igjen eller bryter opp fra vippepunktet på ca 4500.


VIX indeksen har falt kraftig under denne rekylen, men viser enda styrketegn med en stigende trend og "lower lows":

Kilde: Tradingview.com

Om denne trenden brytes og det blir mer normale bevegelser i rentemarkedet, kan vi nok videre få en periode med stigende børser sammen med rentehevinger hos FED. En fredsavtale i krigen mellom Russland og Ukraina kan bli en katalysator.


Om dette skulle være tilfelle, kan det forsatt være lurt å følge med på rentebevegelsene, da vi mest sannsynlig kommer til å se en større korreksjon innen 1 års sikt. Det er som nevnt i tidligere innlegg under den siste fasen av et "bullrun" vi ofte får de største bevegelsene til oppsiden, med en "klimakstopp".

Ønsker du å lære mer om begrepene som diskuteres over? Ta gjerne en kikk på vår nettside.


 


Disclaimer:


Det som står skrevet over er ingen finansielle råd eller tips. Vi er bare en uavhengig blogg der skribenten drøfter egne tanker rundt dagens situasjon i de globale aksjemarkedene.
40 visninger0 kommentarer
bottom of page