top of page

Peter Lynch
 

Er en verdenskjent amerikansk investor som drev midlene i fondet Magelland fra $18 millioner, til $14 milliarder mellom 1977 og 1990. Han er blitt et ikon innen investering, både som mentor for aksjeanalytikere og som forfatter av bøker innen emnet.

Peter Lynch har ikke lagt spesifikk strategi som blir brukt. Han har mer en rådgivende/guidende forklaring på hva du bør se etter som en fundamental investor. Han har et kjent sitat som sier; "Buy what you know". Han mener da at du kan finne gode selskap i bransjer du kjenner, før de blir en "folkeaksje" som alle analytikere skal anbefale videre i media.

Historieinvestor

Peter kategoriserte seg som en "historieinvestor". Gjennom mye analysering bygget han en "historie" rundt selskapet og dets videre vekstpotensial, før han gjorde en faktisk investering. I disse "historiene" stilte han seg spørsmål som:

Lynch hvem var Peter Lynch han var flink han Peter Lynch verdiinvestor Peter Lynch

 • Hva gjør selskapet nå?

 • Hva vil selskapet gjøre i fremtiden?

 • Hva gjør det for å nå sine mål? 

Han solgte ikke sine andeler i selskap før "veksthistorien" til selskapet hadde endret seg til det verre.

Hans mest kjente bok har blitt en bestselger innen finans:

Invester i små undervurderte kvalitetsselskap

I følge Peter er små selskap generelt bedre investeringer en store selskap, dette fordi du har større sjans for å oppnå høyere avkastning i små selskap. Han påpeker også at hver aksje du eier er din egen eierandel av et ekte selskap. Han mener at markedet allerede har priset selskapet til hva massene mener det er verdt, og for at du skal forvente en prisøkning i aksjen så må en av disse tre tingene skje:

 • Selskapet må utvide seg. Dette skjer helst via organisk vekst i salg/omsetning, eller via flere butikker/lokasjoner hvor bransjen utøver sin forretningsmodell.

 • Markedet undervurderer aksjen, eller kvaliteten til selskapet er enda ikke oppdaget.

 

Små kvalitetsselskap har ofte to av disse trekkene. Siden de er forholdsvis små, er de ikke på overvåkningslisten til analytikerne enda. Sjansen for en undervurdering av aksjeprisen er dermed stor. Institusjonelle investorer unngår ofte små selskap i starten, fordi de ikke kan kjøpe nok aksjer til at endringer i aksjepris vil gjøre noe særlig endring på deres bunnlinje. Når de da endelig begynner å kjøpe aksjer i disse små "kvalitetsselskapene", vil aksjeprisen øke kraftig. Dette på grunn av at det er lite tilgjengelighet av aksjer i forhold til etterspørselen fra institusjonene. 

Peters råd og advarsler

 

Om du vil unngå å ta store sjanser med midlene dine, kan du følge Peter sin filosofi om hva gode kvalitetsselskap gjør. Peter insisterte på å vite hva selskapet hadde for planer rundt ekspansjon, hvilket press ekspansjonen kunne ligge på kostnader, andre fallgruver relatert til dette samt spesielle egenskaper selskapene hadde. Han mente at alle kvalitetsselskap har noen disse trekkene til felles:

 • Selskapet driftes i en bærekraftig industri som ikke vil endres drastisk, eller tiltrekke seg aggressive konkurrenter.

 • Selskapets inntjening vokser med et nivå som kan opprettholdes (10-30%).

 • Det opererer innen sin nisje og har fornøyde kunder.

 • Selskapet er under radaren til de fleste. Du ser ikke noen analytikere anbefale den eller naboer som snakker som selskapet.

 • Produktene som selskapet leverer har høy etterspørsel.

 • Selskapet kjøper tilbake egne aksjer for å vise at det har en stor kassebeholdning og solid inntjening.

Peter har også noen råd for aksjer du bør unngå å handle. Han mener at aksjer som får stor vekst og masse publisitet i starten, ofte har en aksjepris som vokser fra sine fundamentale vurderinger. Han sier derfor at du bør unngå å handle den mest populære aksjen i en aktuell bransje av denne grunnen. Dette fordi han mener at disse aksjene opplever en uheldig "hype" og FOMO, som bare vil gi kortsiktig glede for de som kommer seg ut i tide. 

Han mener også at det fort kommer konkurrenter som bare skal tjene penger på den midlertidige "hypen" som er. Disse lager en kopi av produktet (så lenge det ikke er patentert), og vil medvirke at det originale selskapet får enda mindre vekst og salg.

Du kan nok ikke forvente at du skal matche Peter sin avkastning. Det kan uansett være du velger bedre selskap/aksjer, og får en bedre avkastning ved å følge hans filosofi og metode. Å lete etter små kvalitetsselskap som er ignorert av massene og analytikerne, er noe som kan gi deg gode gevinster med tiden. Du må uansett gjøre dine egne analyser for å finne ut hvilke aksjer du mener har høyest oppsidepotensial ut fra teoriene til Peter.

En kombinasjon av Peters strategi samt andre fundamentale faktorer, kan gi deg som en moderne fundamental investor videre innsikt og avkastning. Det henvises derfor videre til noen disse sidene, slik at du kan bygge videre på din fundamental strategi:

bottom of page