top of page

Opprette konto for handel
 

For i det hele tatt å kunne kjøpe aksjer som er børsnotert, må du opprette en konto hos en megler. I dagens teknologiske verden blir dette som regel gjort gjennom en internettmegler.

konto handel konto handel sette opp konto

En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert person eller virksomhet, som kjøper og selger verdipapirer og instrumenter gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer. De største og mest brukte internettmeglerne i Norge er:

 

 

Det er også flere av de større bankene i Norge som tilbyr handel av aksjer og instrumenter, samt at det er muligheter for å bruke utenlandske aktører om en ser behovet for dette.

 

Du lager en konto enkelt ved hjelp av Bank ID hos en av de overnevnte aktørene.

 

Når du har laget konto hos en megler, er det på tide å velge hvilken type konto aksjene skal handles gjennom. De mest vanlige er "Aksje og fonds-konto" og "Aksjesparekonto (ASK)".  Nordnet har også noe som heter "Investeringskonto Zero". En gjennomgang av disse finner du ved å  følge linkene under:

Reklame:

 

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

bottom of page