top of page

Obligasjonsfond
 

Er et verdipapirfond der investorers andeler og kapital investeres i langsiktige rentepapirer, også kalt obligasjoner. En obligasjon er et bevis på at du har lånt bort penger, den angir hvilken rente det er på lånet og hvor lang låneperioden er. Obligasjonsfond kan plassere sine midler i rentepapir uavhengig av rentebindingstid.

Et obligasjonsfond blir ansett for å ha lav til middels risiko og dermed tilsvarende avkastning. Jo lengre rentebindingstid fondet kan investere i, desto høyere renterisiko. Risiko og forventet avkastning styres av to faktorer. Disse er lengden på lånet og hvor stor risikoen er for at du ikke skal få tilbakebetalt lånet.

De obligasjonsfondene med lavest risiko kalles pengemarkedsfond, og låner som regel ut til sikre bedrifter, kommuner eller stater med en låneperiode på under et år.

De obligasjonsfondene som har høyest risiko kalles høyrentefond (High yield/junk bonds), som låner ut til bedrifter som har en større sjanse for å ikke å betale tilbake pengene. Dermed også høyere forventet avkastning på slike lån og fond.

Ved å spare i pengemarkedsfond og obligasjonsfond kan du forvente å få noe høyere avkastning over tid enn hva du får på en bankkonto.

obligasjonsfond fond obligasjonen obligasjon obligasjonsfond 

bottom of page