top of page

Mark Minervini del 2
 

Etter å ha lest del 1, har du det som skal til for å finne/screene etter aksjer som følger Minervinis prinsipper, samt litt bakrunnstoff for hva han ser etter. Det neste blir å finne ut hvordan du bruker disse aksjene.

 

Når Minervini har funnet aksjer etter sine kriterier, bruker han charts, volum og andre indikatorer for å se hvilken fase aksjen er i. Dette for å finne ut når han skal kjøpe de. Han vil kun være inne i aksjer rett før eller i en «stage 2». I følge han har alle aksjer 4 faser/sykluser, og du vil kun være investert i aksjen når den går oppover med moment i fase to.

 

De 4 fasene alle aksjer går gjennom

 

Stage 1 – Konsolidering:

Her skjer det lite. Dette kan være en periode hvor selskapet har "svake" fundamentale tall, usikkerhet rundt fremtiden til selskapet eller bransjen det er i, dårlig globalt aksjemarked, osv. Det er en periode hvor selskapet ikke gjør/har noe som tiltrekker seg større midler fra institusjonelle investorer. Volumet er forholdsvis lavt. Denne perioden kan vare i alt fra måneder til år.

Du bør unngå å handle aksjer i denne fasen uansett hvor fristende det fundamentale virker å være. Vent til prisen går over til fase to. Du vil unngå å sitte fast i en «død» aksje når du i mellomtiden kan være investert i andre aksjer som er i en klar opptrend.

Aksjer som er i fase en har som regel karakteristikker lik: prisen går i et "sideveis" mønster og holder på å lage et "base mønster".

 

Stage 2 – Akkumulering

En bevegelse over til fase to starter ofte med liten til ingen forhåndsvarsel eller nyheter. En ting er sikkert, en overgang til fase to skjer med en signifikant økning i volum når aksjen handles med stor etterspørsel på dager med oppgang. Volumet vil også være avtagende under nedganger. Det skal alltid være et rally med en eskalering i pris opp til minimum 25/30% avstand fra "52-weekly high" før du konkluderer med at en fase to er på vei og du vurderer å kjøpe.

Typiske karakteristikker for en påbegynnende fase to er: kriteriene i screeneren hans forklart i del 1, en serie av "higher highs" og "higher lows", store ukentlige oppganger på høyt volum med avtagende volum på nedganger, det er flere uker i oppadgående trend på volum en nedadgående.

 

Slike endringer til fase to kan også komme av overaskende fundamentale nyheter som; lovende utsikter for bransjen, gode kvartalstall, ny ledelse, regulatoriske nyheter, osv.

Du har nå vinden i ryggen og aksjeprisen eskalerer oppover med godt moment, ofte "backet" av institusjoner, positive fundamentale nyheter, med mer. Du vil da se store volumbarer i charts, ofte med tydelige "break-outs" fra konsolideringsmønstrene som ble formet i fase en. Aksjeprisen kan allerede ha doblet seg ved dette tidspunktet, uansett kan dette bare være begynnelsen på en "Super Performance". Fortsetter selskapet å levere gode fundamentale nyheter og vekst, vil det bli økt omtale og enda mer etterspørsel etter aksjen.

 

Stage 3 – Topping

Men som med alt annet vil alle gode ting en gang ta slutt. Aksjer kan ikke gå oppover med moment i evigheten. Økningen i inntjening og vekst kan begynne å stagnere, eller aksjen kan rent teknisk begynne å nå et metningspunkt. Uansett så kan aksjeprisen kan enda gå høyere, men du vil se større volum på nedgangene og økende volatilitet. Under denne fasen er aksjen ikke lenger under ekstrem akkumulering, istedenfor bytter den aksjer fra sterke kjøpere til svakere hender. De som ofte blir omtalt som "smart money" vil lempe aksjene sine ut ved de siste tegnene til styrke i aksjeprisen. Du får dermed et "topping" mønster, til slutt vil du få en "breakdown" og aksjen havner i en nedadgående trend.

Karakteristikker vil være ting som: økende volatilitet, stor en-dagers nedgang på høyt volum, ofte er dette volumet høyere enn alle volum som har vært under hele fase to oppgangen, aksjeprisen går under MA200, MA 200 vil få en flatende til nedadgående trend.

 

Stage 4 – Nedadgående trend

 

Det som en gang var en oppadgående trend, har toppet ut, og er nå gått over til å være i en nedadgående trend. Her er har ofte EPS og omsetning mistet moment, og kan ha gått over til å få en negativ trend. Selskapet kan ha bommet på resultatet i forhold til hva som var forespeilt, eller utsiktene stil selskapet kan se mørkere ut.

Det er mange ting som kan gjøre at selskapet ikke har en like lovende fremtid. Aksjeprisen blir dermed solgt ned over en lang periode til den blir totalt «oversolgt», og kan gå tilbake til en konsolideringsfase igjen (fase en), eller går konkurs.

Viss aksjen går tilbake i fase en kan det igjen ta lang tid før selskapet er tilbake med akselererende vekst og inntjening, og som nevnt kan en aksje i fase en være i denne fasen for en lang "død" periode.

Fase fire er i mange trekk det motsatte av fase to, med høyere volum på ned-dager en opp-dager. Du skal unngå å handle aksjer i denne fasen.

Karakteristikker i denne fasen er ting som: mesteparten av dagene er aksjeprisen under MA200, MA200 er også snudd om til en nedadgående trend, aksjeprisen er nær å treffe "52 week low", aksjen viser en serie med "lower lows" og «"lower highs", det er mer ned-dager og uker på høyt volum enn opp-dager og uker.

NFLX stages minervini volume rsi

Kilde: Tradingview.com

Oversikt av aksjen Netfilx som går gjennom de forskjellige fasene.

Volatility Contraction Pattern (VCP)

 

Du har nå lært hvordan du finner aksjer som er i fase to etter Minervinis prinsipper, og vet da i hvilken fase du ønsker å kjøpe aksjer og hvilken fase du vil selge de. Det neste er dermed å vite akkurat når du skal kjøpe aksjen, altså hvordan se at den går fra fase en til fase to i chartet. For det er ikke på det fundamentale du skal kjøpe, det er på tekniske "setups".

Det du leter etter er ordentlige baser, eller såkalte VCP "setups". Dette står for "Volatility Contraction Patterns", disse kan ofte komme etter en allerede påbegynt fase to, der aksjen trenger en pause/base for å bygge stryke til videre oppgang. Så hvordan fungerer dette mønsteret? Det spiller på tilgjengelighet og etterspørsel, og hovedrollen er at du skal få en presis inngang rett før et brudd opp gjennom konsolideringsmønsteret.

I VCP mønsteret vil volatiliteten gå fra "stor" til mindre og mindre. Du vil også se en reduksjon av volum, altså mindre tilgjengelige aksjer for salg. Denne volatilitetssvingningen bør ha alt fra 2 til 6 sammentrekninger. Her vil du ideelt ha et sammentrekningsmønster lik: 25% svingning fra høy til lav -> 15% svingning -> 8% svingning, sammen med en redusering av volum for hver svingning. Dette vil indikere at basen er fullført. Se eksempel:

VCP - pattern minervini

 

Kilde: Vantagefx.com

Pivot Point

 

Ok, du har nå funnet aksjen som nærmer seg slutten på VCP mønsteret. Den gjør seg klar til brudd opp og starten på en fase to, når kjøper du? Her ser du etter noe Minervini kaller et «Pivot Point». En skikkelig «pivot point» representerer en fullført aksjekonsolidering, og punktet rett før en akselerasjon. Altså «last line of resistance». Med andre ord er det punktet hvor prisen blir en trigger for å entre traden rett ved utbruddet.

 

Her kan det være lurt å legge inn en ordre på å kjøpe aksjen om prisen bryter over «pivot pointet». Du vil uansett ikke «jage» aksjen om den skyter av gårde til oppsiden uten at du har komt deg inn. Grunnen for at aksjeprisen vil akselerere ved stort moment når den bryter «pivot pointet», er at det er lite tilgjengelighet (supply) med aksjer etter et uttørket volum under VCP konsolideringen. Bare en liten mengde etterspørsel vil sende aksjekursen høyere og ut av en solid konsolidering.
 

vcp pattern pocket pivot mønster brudd basing base

 

Kilde: Tradingview.com

VCP witch pivot base pattern base breakout minervini

 

Kilde: Twitter.com

For å få de beste «pivot points» ønsker du å se veldig lavt volum, ofte lavere en det laveste volumet som har vært i hele VCP konsolideringen rett før utbruddet. Helst vil du se et volum på den siste sammentrekningen som er lavere en 50 dagers gjennomsnitt. Denne hendelsen skal helst skje over en kanskje to dager. Dette skjer ikke alltid i aksjer med stor markedsverdi, men det oppstår oftere i mellomstore og små aksjer.

Uansett, dette er hva som skjer akkurat rett før aksjen er klar for en stor bevegelse. Det er altså ved dette punktet du skal gjøre deg klar for et kjøp av aksjen, og kjøpe på bruddet eller når prisen går gjennom «pivot pointet». Du vil helst se at når «pivot point» og utbrudd fra formasjonen først skjer, så skjer det med høyere en normalt volum. Det kan fort være 300/400% mer en det gjennomsnittlig daglige volumet. Ikke prøv å gå inn før aksjen bryter formasjonen/pivoten. Du tjener bare noen få ekstra prosent gevinst, men tar på deg mye ekstra risiko. Vent til aksjen viser veien med det brudd ut av formasjonen til oppsiden.

Vinn/tap ratio, posisjonsstørrelse og risikohåndtering

 

Posisjonsstørrelse må vurderes ut i fra hvor bra gjennomsnittlig total avkastning du har. Om du hadde vært en sikker 2:1 (gain/loss) trader, hadde optimal posisjonsstørrelse vært 25%. Dette må vurderes når du begynner å trade. Start med små posisjoner og øk etter hvert om du ser at vinn prosenten din øker, samt gevinstene er større en tapene (stop-lossene).

 

Her viser Minervini til noe han kaller «batting average», altså hva snittet på tradene dine er i forhold til tap/vinn. Jo lavere snitt prosent du har i trader som går i ditt favør, jo større må gevinsten være i forhold til tapene. La oss ta et eksempel:

Du har et snitt lik 40% i ditt favør for alle trades du gjør (fordel å lage en trading journal). Din optimale vinn/taps ratio er da 20% på gevinster og 10% på tap. Med dette forholdet vil ROI over 10 trades være 10.2 prosent. Om snittet av trades som gikk i ditt favør øker til 50%, vil avkastningen over 10 trades med samme vinn/tap ratio bli 80.04%. Som du ser kan disse verdiene gi enorme forskjeller.

Et snitt med trades i ditt favør over 50%, samt en vinn/tap ratio lik 2:1, er det optimale og det du sikter etter. Dette gir deg som trader etter Minervinis prinsipper en optimal risikohåndtering. Selvsagt om du har sikret noe gevinst på veien i en trade og du har ordnet en 2:1 ratio. Så kan du la resterende sum fortsette videre, så lenge aksjeprisen følger fase 2 prinsippene vist over.

Om du går inn i en "dårlig" periode, og du får et snitt på trades i ditt favør under 50%. Lag TIGHTERE stop-losser og reduser posisjonsstørrelse til du er tilbake over denne grensen.

Som du ser kan kombinasjonen av alt Minervini beskriver, samt utførelsen av en korrekt inngang etter et VCP mønster med etterfølgende «pivot point», gi deg en ekstremt god avkastning. Deretter er det bare å følge Marks prinsipper, kjenne til de forskjellige fasene og vite kjennetegnene for når du bør gå ut av traden. HUSK å alltid bruke stop-loss, en aksje kan alltid gå mot deg. Uansett hvor bra mønsteret eller det fundamentale ser ut. Det er ALDRI feil å sikre noe gevinst på veien. Å mestre Marks strategi kan være ekstremt verdifullt, og det kan gi deg en veldig god avkastning. Vær sikker på at du forstår og mestrer prinsippene før du entrer en trade, og det kan være lurt å begynne med mindre beløp i starten.

 

Lykke til som Minervini momentum-trader

Som nevnt finner du linker til hans bøker for videre studering her:

Mark Minervini hvem er Mark Minervini del 2 hva gjør Mark han er flink Minervini del 2 Mark Minervini

bottom of page