top of page

Mark Minvervini
 

Mark Minervini er en verdenskjent trader som har oppnådd fantastiske resultater i den finansielle verden. Han har skrevet flere bestselgende bøker i etterkant av sin suksess, og har jevnlig online kurs for personer som ønsker mer personlig "coaching". Mange ville nok vært godt fornøyd med hans "verste årlige avkastning" på 128%. Ved å starte med bare noen få tusen dollar har han med en gjennomsnittlig avkastning på 220% i året i mer enn 5 år sammenhengende, oppnådd en formue på flere millioner. Han har deltatt og vunnet flere trading-konkurranser, og er omtalt som en av «Stock Marked Wizards». Hans strategi er anerkjent blant en stor fanskare.

For å vise at hans teorier enda fungerer meldte han seg opp på «2021 United States Investing Championship» hvor han deltar i 1 000 000$ + avdelingen. Link:

Her har han så langt (September avlesningen) knust alle konkurrenter og har en avkastning på hele 277%!!

Linker til hans bøker for mer detaljert informasjon rundt hans strategier finner du her:

Mark Minervini hvem er Mark Minervini del 1 hva gjør Mark han er flink Minervini del 1 Mark Minervini

Men nok om personen Mark Minervini, hva går hans teorier ut på?

Minervinis trading-strategi går under momentum-trading. Som vil si å kjøpe aksjer som går med bra moment, med høyt volum og helst i en positiv retning. Strategien hans benytter fordelen med "compound trading" som vil si renters rente på tidligere gevinster. Det er derfor veldig viktig å minimalisere tapene du får, dette for at avkastning på tidligere avkastning skal bli større og større. Strategien er i hovedsak en teknisk analyse strategi, men det er en kombinasjon av aksjer som har gode fundamentale verdier, men som også må følge hans tekniske kriterier. Han leter etter "Super Performance" aksjer, som kan gå mye på tekniske og fundamentale verdier. Når du screener etter aksjer som følger Minervinis prinsipper skal du lete etter aksjer som følger disse kriteriene:

Tekniske kriterier (indikatorer):

 • Aksjeprisen skal være over både 150 og 200 dagers glidende gjennomsnitt (Moving Averages)

 • MA 50 > MA 150 > MA 200

 • MA 200 skal trende oppover i chartet over minimum en måneden helst flere måneder.

 • Aksjeprisen skal trende over MA 50

 • Aksjeprisen skal være innenfor 25% av "52-week high" (Jo nærmere jo bedre)

 • Den relative styrken (RS-ranking) skal være mer en 70.

De fleste av disse kriteriene kan benyttes i de fleste screner-tilbydere som Børsdata og Finviz. RS rangering som er en litt sjeldnere indikator, er ikke med hos alle screener-tilbydere. Denne indikatoren finnes blant annet i screeningprogrammet som Minervini bruker, men dette koster en del å bruke. Link til dette programmet finner du her.

 

Børsdata har nå også lagt til muligheten for å screene etter RS-rangering.

Det han ser på av fundamentale verdier er aksjer som opplever stor vekst og økende marginer, det han spesifikt nevner er:

 

 • Tegn på at akselerasjonen vil fortsette

 • Markedsposisjon

 • Andre potensielle katalysatorer

Marks sett med regler som han mener en trader alltid skal følge

 

 • Bestem ditt stop nivå før du går inn i traden

 • Aldri risiker mer en du forventer å tjene

 • Realiser god gevinst når du har den

 • Aldri la en stor gevinst gå i mot deg til et tap (hev stop-lossen etter hvert som aksjeprisen går oppover)

 • Bare vær aggressiv om du nærmer deg gevinst

 • Skaler ned eksponeringen din om du har en dårlig trading-periode

 • Beskytt ditt «breakeven» punkt ASAP

 • Ingen tvungne trades – Ingen store tap (la gode «setups» komme til deg)

 • Aldri snitt ned

 

Du har nå det som skal til for å finne aksjer som kan gi deg «Super Performance» ved å følge Marks prinsipper. Om du følger linken til del 2 skal vi fortelle litt mer om når og hvordan disse aksjene skal trades.

bottom of page