top of page

Mønster/Patterns
 

For å lete etter gode oppsett i instrument, samt identifisere hvilken trend det handles i, er det vanlig bruke mønster (patterns). De fleste instrument handles innenfor et spesifikt mønster som mange aktører leter etter og bruker. Ved å lære deg disse, kan du ta gode beslutninger for sannsynlige utfall for videre prisbevegelser.

 

Mønster som du finner i prisgrafer (charts), blir ofte definert for å være bullish eller bearish. Dette ut i fra om tidligere mønster som har vært like har vist seg å gi positive eller negative utfall i prisgrafen.

 

Om du er investor eller trader er hovedpoenget uansett å finne ut hvilke mønster som fungerer best for dine modeller. Ved å studere mange charts, kan du lære deg å tidlig identifisere hvilke mønster forskjellige instrument er på vei til å lage eller allerede har laget. Du får da fort en oversikt om instrumentet har en nedadgående, konsoliderings eller oppadgående trend, som kan brukes som grunnlag for investering eller ikke.

Det finnes et utallig mange forskjellige mønster og patterns innen teknisk analyse, de mest brukte og kjente finner i bildene under:

mønster forskjellige patterns mønster/patterns hva er mønster/patterns

cheat sheet bullish patterns bearish patterns
Pattern med ekte candlestick tecnical charts patterns candlesticks

Kilde: pinterest.com

Som du ser finnes det et stort omfang av mønster du kan lete etter, noen indikerer at instrumentet skal snu til en positiv trend, andre at den går mot en negativ trend, eller reversering av trend. Det er som nevnt viktig at du lærer deg de mest brukte, slik at du raskt kan gjenkjenne disse i prisgrafer (charts). Sannsynligheten for at de forskjellige mønstrene vil gi utslag positivt eller negativt har blitt beregnet av forskjellige aktører. Linker til beregninger av prosentuell sannsynlighet for de forskjellige mønstrene finner du her:

Uavhengig av sannsynligheten og hvilken type investor du er, kan mønster-gjenkjenning være et veldig godt verktøy å ha som en TA-investor. Det er mange aktører som ser etter slike mønster, som i tillegg fort gjør at de blir selvoppfyllende.

Som investor og trader ønsker du bare å få avkastning. Å kunne identifisere om et selskap følger et vist mønster eller en trend kan derfor være veldig fordelaktig. Du unngår da å kjøpe deg inn i instrument som enda ikke har en oppadgående positiv trend. Du sparer deg fort for masse tid, penger og frustrasjon ved å bruke teknisk analyse og alle verktøyene som inngår i bruken av dette når du skal gjøre en investering.

bottom of page