top of page

Kombinasjonsfond
 

Er et verdipapirfond hvor midlene til andelseierne blir investert i både rentebærendepapirer og verdipapirer.

Fordelingen mellom verdipapir og rentebærendepapir kan variere mellom ulike kombinasjonsfond, og det kan også variere over tid med samme kombinasjonsfond. Logisk nok blir da risiko og avkastning høyere eller lavere ut i fra hvor mange % av midlene som er plassert i aksjefond eller rentebærende fond.

 

Kombinasjonsfond deles som regel inn i disse gruppene:

 

  • Norske kombinasjonsfond, som normalt plasserer minimum 80% av kapitalen i norske verdipapirmarkeder.

  • Internasjonale kombinasjonsfond, har et internasjonalt mandat og kan ikke klassifiseres under norske kombinasjonsfond.

  • Livssyklusfond, er kombinasjonsfond der aksjefondsandelen trappes ned over tid.

kombinasjonsfond fond kombinasjon aksjer kombinasjonsfond

bottom of page