top of page

Volatilitet

Er et ord som betyr flyktig, det er altså noe som er utsatt for raske og ofte store svingninger.

Innen finans beskriver volatilitet ofte markeder og instrument som har en periode store svingninger. Dette er svingninger som er større og hyppigere en det vi normalt ser i disse markedene og instrumentene.

bottom of page