top of page

Verdipapir

Er et dokument som står for et pengekrav. De vanligste og mest brukte verdipapirene er:

Aksjer
Fond
Obligasjoner
Kontrakter
Opsjoner

En investors eierskap til slike papirer blir oftest registrert av en børstilbyder som for eksempel Nordnet eller Pareto. Du kan også i noen tilfeller ha rettigheter til slike verdipapir uten at de er registret til en børs. Det gjelder som regel da aksjer i unoterte selskaper.

bottom of page