top of page

Utvanning

Er noe som kan skje investorer når selskap for eksempel foretar seg en emisjon. Det er da i tilfeller der investoren ikke får deltatt i emisjonen utvanningen skjer. Utvanning er derfor en effekt som skjer når selskap printer nye aksjer, og markedsverdien til selskapet blir fordelt over flere aksjer.

Investoren var eier av aksjer før hendelsen og innehar et likt antall aksjer etter emisjonen. Når "utvanningen"/emisjonen er fullført, er dermed investorens aksjebeholdning mindre verdt enn før denne hendelsen. Dette på grunn av de nye aksjene som er tilført selskapet.

bottom of page