top of page

Utestående aksjer

Er aksjer i et selskap som eies av investorer, dette inkluderer medlemmer av offentligheten og medlemmer av selskapet selv. Antall utestående aksjer kan variere til en hver tid, som om når et selskap gjør en emisjon, eller annen finansiell manøver.

Antallet skal rapporteres som finansiell dokumentasjon, som også er lovpålagt. Om du ønsker informasjon om utestående aksjer, kan det undersøkes i registreringer av offentlige etater som fører tilsyn av børsnoterte selskap

bottom of page