top of page

Utbytte

Er når et selskap deler ut midler/kapital til aksjonærer. Det er noe selskap kan gjøre for å betale ut en del av overskuddet sitt til alle eierne/aksjonærene. Om et selskap leverer gode resultat, kan det derfor gi "tilbake" midler til trofaste eiere som avkastning for deres tidligere investering i selskapet.

Beskatning av utbytte varierer ut fra om du er privatperson eller selskap. Om du investerer gjennom et eget norskeid aksjeselskap, er du i stor grad fritatt for beskatning etter fritaksmetoden:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2020/fritaksmetoden/

Om du er privatinvestor, skattlegges utbytte etter aksjonærmodellen. Du finner mer om dette i finansopedia - kapitalskatt, eller her:

https://www.altinn.no/starte-og-drive/skatt-og-avgift/skatt/skatt-for-personlige-aksjonarer-i-aksjeselskap/

bottom of page