top of page

Trader

Er en investor som kjøper og selger verdipapirer/instrumenter og holder disse i korte tidsperioder. Tradere pleier ofte å gjøre veldig mange og hyppige handler, slik at de kan få profitt av kvantitet.

Det finnes forskjellige typer av tradere, og de klassifiseres ofte etter hvor korte tidsperioder de holder aksjene etter. De mest vanlige er:

Day-trader - som navnet tilsier, holder de ikke verdipapirene/instrumentene lengre enn en dag

Swing-trader - holder gjerne verdipapirene/instrumentene over litt flere dager, til uker av gangen.

bottom of page