top of page

Ticker

Er en kode for aksjer, fond, opsjoner og andre instrumenter. Den brukes i forbindelse med kjøp og salg på markedsplasser over hele verden.

Hvert instrument/aksjer har dermed en egen unik "ticker"/kode som forteller hvilket instrument det er.

Et eksempel kan være selskapet Tesla, Inc. Dette har tickeren; TSLA

bottom of page