top of page

Støtter og motstander

Tekniske støtter eller motstander er plasser hvor et instrument historisk har stoppet opp tidligere i prisgrafen.

En tidligere topp i aksjeprisen, kan senere bli betegnet som en motstand/motstandsområde som aksjen må "bryte" gjennom.

Motsatt har du om prisen er over den tidligere toppen og faller nedover, da blir disse tidligere toppene ofte betegnet som støtter/støtteområder, som den fallende aksjeprisen kan stoppe ved.

Det kreves ofte litt mer "energi" og volum for at en aksjepris skal gå gjennom en motstand eller støtte.

Grunnen for dette at disse punktene er plasser hvor mange investorer har gjort en inngang eller utgang tidligere, dette kan bli bekreftet med at det er høyere volum ved disse områdene.

Det psykologiske spiller også inn her. Mange investorer vil prøve å selge seg ut i "null", om aksjeprisen når opp igjen til toppen hvor de kjøpte seg inn tidligere. Eller så hender det at de har villet selge seg ut før de går i tap når aksjen nærmer seg støttepunktet hvor de handlet seg inn tidligere, dermed begynner salgspresset å avta når prisen når ned mot støtten og ingen lengre vil selge med et realisert tap.

bottom of page