top of page

Slippage

Er et begrep for tilfeller når du har lagt inn en handels-ordre på en børs, og instrumentet handles på en kurs som ikke samsvarer med kursen du forespurte.

Dette fenomenet kan oppstå når prisen til instrumentet beveger seg i feil retning i forhold til din ønskede handel. For at en "slippage" skal oppstå, må kursen du tror du har "handlet" på blitt utilgjengelig i løpet av tiden det tok megleren å behandle og gjennomføre ordren.

Dermed får du effektivt en "slippage" som gjør at du handler på en kurs som er et stykke høyere eller lavere en hva du opprinnelig trodde du hadde "handlet" på.

bottom of page