top of page

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradraget er en fordel du kan få som investor. Fradraget er med på å redusere skatt på gevinster og utbytter på kapitalskatt.

Hele målet med skjermingsfradraget er å gi deg som investor "finansieringsnøytralitet". Dette skjer ved at det unntas ekstrabeskatning for den avkastningen du kunne oppnådd med en sikker, passiv kapitalplassering.

Skjermingsfradraget er lik årsgjennomsnittet av 3 måneders rente på statskasseveksler etter skatt. Det er myndighetene som fastsetter denne renten hvert år. Selve skjermingsfradraget tilsvarer hvert år skjermingsrenten, og du kan samle disse fradragene opp gjennom flere år som investor i aksjer og fond. Du får da dette fradraget når du først selger og realiserer gevinst i papirene du eier. Fradraget skal automatisk bli beregnet og ordnet av din megler/bank/kontofører, men det kan være lurt å kontrollere at de ser rett ut.

Ved større summer kan skjermingsfradraget bli en ok sum, så dette er en fin fordel for langsiktige aksjeinvestorer. La oss ta et enkelt eksempel:

Du har satt inn 1000 kr i 2010 i et verdipapir, og har holdt aksjen eller fondet hele veien til 2020. Bare for å gjøre det enkelt så har skjermingsfradraget vært på 1% hvert år disse 10 årene. Du hadde da få fått skjermingsgrunnlag lik:

1000 kr * (1+0,01)^10 = 1104 kr.

Altså du trenger ikke betale skatt på gevinst før den overstiger 1104 kontra innskuddet som var 1000 kr.
Som du ser kan dette bli en markant forskjell ved litt større summer.

Beregning av skjermingsfradrag finner du på skatteetaten sine sider:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/skatteregler-for-gevinsttap-ved-realisasjoner-og-aksjeutbytte/skjermingsfradrag/

bottom of page