top of page

Shorte/selge aksjer

Er når en investor låner aksjer av en annen aktør i markedet, for så å selge dem til dagens kurs. Investoren håper da å kunne kjøpe aksjene tilbake billigere, før de må leveres tilbake utlåner. Faller aksjekursen under kursen du solgte aksjene på, vil du da som shorter tjene penger på handelen.

En "shortstrategi" blir derfor benyttet av investorer som tror at en aksje/instrument skal falle i verdi.

bottom of page