top of page

S&P 500

Står for "Standard & Poor's 500", og er en aksjeindeks som følger de 500 største amerikanske aksjene.

Siden aksjeindeksen følger en slik bred portefølje av aksjer, blir den ofte brukt som en målestokk for helsen til det globale aksjemarkedet. Dette er fordi det amerikanske aksjemarkedet er det med størst innflytelse, og det som påvirker de globale markedene mest.

Det er to ting som bestemmer hvor stor andel av S&P-indeksen et enkelt selskap skal utgjøre. Dette er en ikke offentlig delt faktorverdi som kun blir delt internt av de som setter opp aksjeindeksen, sammen med markedsverdien til de enkelte selskapene.

bottom of page