top of page

RS-ranking

Denne indikatoren brukes for å se om en aksje/instrument gjør det bedre enn det generelle markedet eller ikke. Det er en ratio som går fra 1 til 99, hvor 99 er det beste og 1 er det dårligste du kan finne. Ratioen er altså med på å vise hvem som er "lederne" i markedet. De beste aksjene/instrumentene pleier å ha en RS-ranking på 80 eller bedre.

Et veldig godt teknisk tegn, er om en aksje/instrument er nær ved eller bryter ut av en formasjon/base når RS-rankingen er høy og trender oppover.

https://borsdata.se/ - har muligheten for å screene etter denne rankingen

bottom of page