top of page

ROI

"Return on investment" er noe du kan bruke for å måle hvilken effekt og profitt du kan få av en investering. Det kan også brukes for å sammenligne profitten du får av forskjellige investeringer for å se hvilken som er "best".

ROI prøver å måle hvor mye profitt du sitter igjen med etter en investering relativt til investeringskostnaden. Utregningen er slik:

Profitten eller det du sitter igjen med etter investeringen / kostnaden for investeringen.
Resultatet/effektiviteten blir vist i prosent. La oss ta et eksempel:

Per investerer 1000 kr i Johnnys Pizza AS
Et år senere selger han sine aksjer i selskapet for 1200kr
Hans ROI eller "return on investment" blir da:

(1200-1000 kr) / 1000 kr = 20%

bottom of page