top of page

ROE

Er et begrep som står for "Return on equity". Det er et tall som blir brukt under fundamental analysering. ROE er altså hvor mye avkastning et selskap klarer å få med egenkapitalen som er investert i selskapet.

ROE = inntjening etter skatt eller resultat (net income) / selskapets egenkapital

La oss ta et eksempel med et selskap som har har disse tallene:

- resultat lik 1 000 000 kr
- egenkapital lik 2 000 000 kr.

ROE for selskapet er altså da 50%.

ROE blir brukt som et mål på hvor god driften til selskapet er for de som eier selskapet (aksjonærene).

bottom of page