ROE

Er et begrep som står for "Return on equity". Det er et tall som blir brukt under fundamental analysering. ROE er altså hvor mye avkastning et selskap klarer å få med egenkapitalen som er investert i selskapet.

ROE = inntjening etter skatt eller resultat (net income) / selskapets egenkapital

La oss ta et eksempel med et selskap som har har disse tallene:

- resultat lik 1 000 000 kr
- egenkapital lik 2 000 000 kr.

ROE for selskapet er altså da 50%.

ROE blir brukt som et mål på hvor god driften til selskapet er for de som eier selskapet (aksjonærene).