top of page

Risk-Reward

Er et kalkulert forhold du ser på som investor for å se hvor mye belønning du kan få i forhold til risikoen du eventuelt tar for en handel. Det er da opp til deg som investor å beregne og analysere hvor mye avkastning investeringen kan gi i forhold til risikoen til nedsiden den aktuelle posisjonen utsetter deg for.

Som regel brukes det sikringsmekanismer som Stop-Loss for å få en "garantert" maksimal nedside, men det finnes også andre måter å sikre maksimal nedside. Strategier rundt dette finner du under fanene for risikohåndtering.

Det kan være veldig gunstig å ta gode beslutninger rundt forholdet mellom risk og reward. Tradere bruker disse kalkulasjonene for å opprettholde kontinuerlig avkastning over tid med minimal nedsiderisiko. Med en kalkulert nedside og beregnet oppside-potensial, kan du gjøre mer rasjonelle valg rundt hvilke instrumenter du ønsker å handle.

bottom of page