top of page

Resultat

Resultatregnskap viser inntekter og kostnader. Resultat viser overskuddet og underskuddet til den aktuelle bedriften. Disse tallene blir som regel presenter av selskap under kvartalsrapporter.

bottom of page