Resultat

Resultatregnskap viser inntekter og kostnader. Resultat viser overskuddet og underskuddet til den aktuelle bedriften. Disse tallene blir som regel presenter av selskap under kvartalsrapporter.