top of page

Referanseindeks

Er sammenligningsgrunnlaget som et aktuelt fond eller en portefølje har valgt å bruke for sine verdipapirer. Referanseindekser er altså en sammensetning av forskjellige verdipapirer/instrumenter som en forvalter av et fond kan bruke til resultatmåling.

Det brukes ofte for fond i forskjellige sektorer, dette for å vise om det aktuelle fondet slår det generelle markedet hvor de konkurrer i.

bottom of page