top of page

P/E

Er en forkortelse for Price/Earnings, som viser forholdet mellom et selskaps markedsverdi og årsresultat (inntjening)

En dividerer dermed disse to faktorene med hverandre og får et tall. Dette tallet har historisk sett vært med på å gi en indikasjon for om et selskap er billig eller dyrt. Rent historisk er:

0-13 - Regnet som at selskapet og aksjen er lavt priset, eller at en forventer nedgang i inntekter.

14-20 - Har historisk vist seg å være en fornuftig prising av et selskap.

21-28 - Her begynner en aksje å bli kalt overpriset. I mange tilfeller kan det allikevel være at selskapet opplever stor vekst i inntekter eller at investorer forventer en stor økning i inntekter, som enda ikke har vist seg siden siste resultatpublisering.

28+ Nå begynner selskapet og aksjen å få svært høy P/E, enten er selskapet inne i det vi på folkemunne kaller en bobleprising, eller så er selskapet priset etter en lovende fremtid med sterk inntjening.

Link til historisk P/E ratio finner du her:

https://www.macrotrends.net/2577/sp-500-pe-ratio-price-to-earnings-chart

bottom of page