top of page

P/B ratio

Er et begrep som står for "Price to book value". Denne fundamentale verdien kommer av en formel som er lik:

Markedsverdien til et selskap / egenkapitalen selskapet innehar.

- Markedsverdien til et spesifikt selskap kan vi beregne ved å ta pris per aksje * antall utestående aksjer.

- Egenkapitalen til et selskap beregnes ved å ta alle eiendeler - gjeld. All informasjonen rundt disse tallene finner du i årsrapporten/kvartalsrapporten til selskapet, eller ved å søke på nettet.

P/B blir som du ser av formelen over et spesifikt tall, som for eksempel 2. Men hva betyr dette tallet? Forskjellige fundamentale investeringsstrategier sier at P/B ratioen skal være innenfor et visst nivå. Ratioen kan også brukes for å sammenligne selskap i samme bransje/sektor. Ulike bransjer/sektorer har forskjellige tall som er "bra" ut i fra hvordan vekst osv. det er i bransjen.

Uansett vil et selskap har "sunnere" fundamentale verdier om tallet er lavest mulig. Tallet står altså for hvor mye egenkapital det er i forhold til markedsverdi i et selskap. En P/B på 3 vil bety at du betaler 3 ganger egenkapitalen i selskapet. Det vil derfor gi deg en slags indikasjon på hva du ville fått tilbake hvis selskapet gikk konkurs.

bottom of page