top of page

Ordrebok

Er enkelt og greit en oversikt over antall aksjer/instrument som er til salgs eller som ønskes å bli kjøpt. Selgere og kjøpere har da sendt inn en ordre på en børs med en ønsket salgs eller kjøpspris for et bestemt instrument. Disse ordrene er da lagt i en ordnet liste kalt ordrebok. Antall aksjer til salgs kalles ("Selger") og antall aksjer som ønskes å bli kjøpt kalles ("Kjøper"), de blir samlet kallet ordredybde.

Ordreboken deles inn i ulike nivåer. Den beste prisen i forhold til siste handlede pris er øverst, den nest beste er på andre plass og så videre. De fleste aksjer/instrument har også et minste tillatte antall desimaler det er lov å ha på en ordre. Denne varierer ut i fra hvilket instrument det gjelder.

bottom of page