top of page

Omsetning

Består enkelt å greit av alle inntektene som en virksomhet har hatt i løpet av en tidsramme. En bruker ofte begrepet salgsinntekter istedenfor omsetning.

bottom of page