top of page

Mining - Blockchain

"Mining" er når datamaskiner/noder i et "blockchain-nettverk" bidrar med å legge til transaksjoner, samt utvinner ny "blocks" i kjeden. De gjør dette ved løse komplekse algoritmer med hjelp av datakraft. Den mest kjente kryptovalutaen som bruker denne protokollen for å opprettholde driften av "blockchain-nettverket" er Bitcoin. Protokollen som definerer å bruke datakraft/minere for å opprettholde driften av en "blockchain", har navnet Proof of Work eller PoW.

Minerene/datamaskinene som utfører disse algoritmene får til gjengjeld betaling eller "rewards" for arbeidet. Betalingen skjer i form av den aktuelle "blockchain-valutaen". For Bitcoin ville "minerene" altså fått betaling i form av Bitcoin eller BTC.

bottom of page