top of page

Markedslikviditet

Når det refereres til et likvid selskap/instrument eller likvid marked, er det ofte en måte å beskrive hvor enkelt du kan handle det aktuelle instrumentet i markedet uten å påvirke kursen. Også kjent som markedslikviditet.

Som regel når det er høy etterspørsel og aktivitet rundt et instrument, er det høy likviditet i markedet for det aktuelle instrumentet. Det vil i slike tilfeller være enkelt å finne kjøpere og selgere, og handelsvolumet er ofte veldig stort under slike tilfeller.

Ved lav markedslikviditet vil du måte påvirke kursen veldig om du vil gjøre handler med store volum. Dette kan ofte være veldig uheldig, da lav markedslikviditet ofte skjer når de globale aksjemarkedene falle mye, og store aktører kanskje må selge på grunn av at du får "margin calls".

bottom of page