top of page

Makroøkonomi

Står for diskusjoner og informasjon rundt nasjonal og internasjonal økonomi. Makroøkonomi blir ofte referert til som "det store bildet" innen økonomi. Det er da hvordan situasjoner i den globale økonomien kan påvirke alt som rører seg innen økonomi, politikk og finans over hele verden.

Temaer som tilhører makroøkonomi er alt fra;

- Økonomisk vekst (på verdensbasis)
- Arbeidsledighet
- Fordeling av midler
- Forsikring
- Internasjonal handel
- Risiko og risikodeling
- makroøkonomisk politikk
- Sentralbanker
- Rentepolitikk

bottom of page