top of page

Likviditet i selskap

I økonomiske sammenhenger for selskaper og forretninger betyr likviditet for hvor god økonomisk betalingsevne et selskap har. Det menes altså da likviditeten eller evnen til å betale løpende utgifter, lønn, utviklingskostnader, skatt og lignende.

bottom of page