top of page

Likvidering

Betyr å oppløse noe. Det er en prosess der et selskap for eksempel blir lagt ned. Under en likvidering blir alle aktivaene (eiendelene som er igjen) og eiendommen solgt. Selskapets aktiva blir dermed gjort likvide, og overført til de selskapet har utestående gjeld til.

bottom of page